Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/1999/QĐ-BCN về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn đầu tư Than thành Công ty Tư vấn đầu tư Điện - Than do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 36/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 17/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ THAN THÀNH CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐIỆN - THAN 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (Công văn số 1473/CV-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Tư vấn đầu tư Than thành Công ty Tư vấn đầu tư Điện-Than trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.

Công ty Tư vấn đầu tư Điện-Than là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Nhà nước.

- Tên giao dịch Quốc tế: Electric and Coal Investment Consulting Company, viết tắt là: ICC

- Trụ sở của Công ty đặt tại : số 108, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Tư vấn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực hoạt động điện lực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam;

- Tư vấn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực hoạt động khai thác mỏ của Tổng Công ty Than Việt nam;

- Thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án xây dựng của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty không do Công ty thực hiện;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực nói trên cho các đơn vị khác trong và ngoài nước.

* Vốn điều lệ của Công ty: 1 500 000 000,00 đồng

Trong đó:

+Vốn cố định: 1 300 000 000,00 đồng

+Vốn lưu động: 200 000 000,00 đồng

Điều 3. Công ty Tư vấn đầu tư Điện-Than có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2596/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, các Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư Than, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư Điện-Than chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5,
- Ban Đổi mới - Quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch - Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND Thành phố Hà Nội,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/1999/QĐ-BCN về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn đầu tư Than thành Công ty Tư vấn đầu tư Điện - Than do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33