Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3516/QĐ-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3516/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3516/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

n cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hưng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hưng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 62 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 2. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT- BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ Y tế hướng đẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc, Giám đốc công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Viện KNT TW, Viện KNT TP Hồ Chí Minh, Viện KĐQG vắcxin, SPYT;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hi quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT,QLD (02 b
).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3516/QĐ-BYT ngày 17 tháng 09 năm 2013 của Btrưởng B Y tế)

1

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Avrentim SP. Z O. O

194/362 Grójecka str., 02-390 Warszawa, Mazowieckie, Poland

48 22 8867214 Fax: 48 22 8867214

2

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Aditi International

14 Milan Plot No. 169, 90 Ft Road, Garodia Nagar, Ghatkopar (E), Mumbai - 77, India

91 22 67997798 Fax: 91 22 67997798

3

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Ahlcon Parenterals (India) Limited

SP-918, Phase III, Bhiwadi Industrial Area, Bhiwadi, Dist. AIwar, Rajasthan, India

014 93 305300 Fax: 014 93 221045

4

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Albert David Limited

15 Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 072, India

91 33 2212 9700 Fax: 91 33 2225 8714

5

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Route des Arsenaux 41, Fribourg, Switzerland

(41) 58 911 22 22 Fax: (41) 58 911 32 22

6

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Amoli Enterprises Ltd.

Flat 1101, Paramount Building, 12 KA YIP Street, Chai Wan, Hongkong

852 2557 1909 Fax: 852 2896 3421

7

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

BASF South East Asia Pte. Ltd.

7 Temasek Boulevard, #35-01, Suntec Tower One, Singapore 038987, Singapore

+65-63370-330 Fax: +65-63340-330

8

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Bosch Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.

Bosch House 221, Sector 23, Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan

(92-21) 34543641-2 Fax: (92-21) 34545915

9

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Celltrion Healthcare Co., Ltd.

(Songdo-dong, 4F), 19, Academy-ro51beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Korea

82-32-850-6400 Fax: 82-32-850-6498

10

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Chong Kun Dang Pharm Corp.

Chungjeongno3 (sam)-ga, 8 Chungjeong-ro, Seodaeum-gu, Seoul, Korea

+82 41 529 3100 Fax: +82 41 558 3005

11

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Chongsong Corporation

808 - 1104, 1112 Pungdeokcheon-dong, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

82-2-848-5698 Fax: 82-2-848-5672

12

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Delta Pharma Limited

62, West Tejturi Bazar Chandkutir, Tejgaon, Dhaka, Bangladesh

88 02 989 2192 Fax: 88 02 875 0959

13

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

East India Pharmaceutical Works Ltd.

6, Little Russell Street, Kolkata - 700071, India

91 33 2287 3007 Fax: 91 33 2287 3852

14

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Ebewe Pharma Ges. m.b.H Nfg.KG.

Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Austria

43 7665 8123-0 Fax: 43 7665 8132

15

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Eli Lilly Asia, Inc - Thailand Branch

87/2 9th Floor, CRC Tower, All Season Place, Wireless Road Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, Thailand

+662 612 6200 Fax: +662 612 6222

16

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Ever Neuro Pharma GmbH

Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee, Austria

+43-7665-20555-0 Fax: +43-7665-20555-910

17

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafherstrasse 36, A-8055 Graz, Austria

43-316-249-1200 Fax: 43-316-249-1208

18

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd.

C-125, TTC Industrial Area, Mahape (Pawane), Navi Mumbai-400 705, Maharashtra, India

+91-022-2768 6411/12/13 Fax: +91-022-2768 6414

19

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Grifols Asia Pacific Pte Ltd.

501 Orchard Road, #20-01, Wheelock Place, Singapore 238880, Singapore

+ 65 6735 2606 Fax: + 65 6735 2067

20

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hilton Pharma (Private) Ltd.

13/15, Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan

92 21 111 123000 Fax: 92 21 111 124000

21

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hwail Pharm., Co., Ltd.

# 904-7, Sanshin-Ri, Hyangnam-Myun, Hwasung-City, Kyunggi-Do, Korea

82-2-564-3356 Fax: 82-2-511-6954

22

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Indchemie Health Specialities Pvt Ltd

510-517, Shah&Nahar, Industrial Estate, Dr. E, Moses Road, Worli, Mumbai Pin 400018, State Maharashtra, India

91 22 30400800 Fax: 91 22 30400845

23

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Ind-Swift Limited

SCO-850, NAC, Shivalik Enclave, Manimajra, Chandigarh, 160101, India

172 2730503 Fax: 172 2730504

24

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kedrion S.p.A

Loc. Ai Conti-55051 Castelvecchio Pascoli-Barga (LU), Italy

+39 0583 19691 Fax: +39 0583 766121

25

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

KHS Synchemica Corp.

7F, No. 324, Sec. 1, Neihu Road, Neihu District, Taipei City 11493, Taiwan R.O.C

886 277455399 (Ex: 102) Fax: 886 277455199

 886 277455299

26

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd..

1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, Japan

813 3282 0217 Fax: 813 3282 0107

27

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Laboratoire Theramex

6, Avenue Albert II- B.P.59 MC 98007, Monaco Cedex, Monaco

377 92 05 08 08 Fax: 377 92 05 70 00

28

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Laboratories Bouchara-Recordati

68 Rue Marjolin 92300 Levallois Perret, France

33 1 45 19 10 00 Fax: 33 1 47 560 246

29

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Laboratorios Liconsa, S.A

Gran Via Carlos III, 98, 08028, Barcelona, Spain

34 91 302 15 60 Fax: 34 91 766 89 63

30

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Life Pharmaceutical Company

24-III, Industrial Estate Multan, Pakistan

+92 61 6514226 Fax: +92 61 6514228

31

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Lyomark Pharma GmbH

Keltenring 17, 82041 Oberhaching, Germany

49 (0) 89450808 78-11 Fax: 49 (0) 89 45 0808 78-50

32

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Marksans Pharma Ltd.

21, Lotus Business Park Off New Link Road, Andheri (W) Mumbai 400053, India

91 22 40 012 000 Fax: 91 22 40 012 099

33

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Maxheal Pharmaceuticals (India) Ltd.

102/103, Tulsi Niwas, Pushtikar CHS. Pvt. Ltd. Jogeshwari (West), Mumbai-400102, Maharashtra, India

91 22 4276 7718 Fax: 91 22 2678 6105

34

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Maxim Pharmaceuticals Pvt Ltd

4/16 Prasanna Park, Shankar Seth Road, Gultekadi, Pune 411037, Maharashtra, India

91-22-9520-26454269 Fax: 91-22-9520-26445550

35

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Maxtar Bio-Genics

A-2/98, Sector-3, Rohini, New Delhi-110085, India

+91 2794 1305 Fax: +91 2794 2840

36

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Medisave Pharmaceuticals

Plot No. 578-579 Sundar Industrial Estate, Sundar Raiwind Road, Lahore, Pakistan

92 42 3529 7592 Fax: 92 42 3529 7597

37

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Medreich Ltd.

12/8 Saraswati Ammal Street, M.S Nagar Bangalore 560033, India

+91 80 41217334/ Fax: +91 80 25474741

38

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Meyer Healthcare (P) Ltd.

No 10-D, 2nd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-58, India

080-28396048/2803 Fax: 91-080-28392805

39

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Meyer Pharmaceuticals Ltd.

RM J, K, M & E, 3/F Valiant Industrial, Centre, 2-12 Au Pui Wan Str., Fotan, Shatin, Hongkong

852 2601 2670 Fax: 852 2602 6744

40

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Micro Labs Limited

No. 27, Race Course Road, Bangalore 560 001, India

91 80 22370451 Fax: 91 80 22370463

41

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Moleac Pte Ltd.

11 Biopolis Way, Helios #09-08, Singapore 138667, Singapore

65 647 89430 Fax: 65 647 89435

42

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nestor Pharmaceuticals Limited

B-24/3 Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi 110020, India

91 11 41646377-78 Fax: 91 11 26385380

43

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Novartis (Singapore) Pte Ltd.

10 Collyer Quay, #10-01, Ocean Financial Centre Singapore (049315), Singapore

+ 65 67226010 Fax: +65 63234335

44

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Novartis Consumer Health S.A

1197 Prangins, Switzerland

+41 22 363 3111 Fax: +41 22 363 3015

45

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

2-9 Kanda Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

81 3 3292 0021 Fax: 81 3 3295 2058

46

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Panacea Biotec Limited

B-1 Extn./G-3, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044, India

+91 11 41679000 Fax: +91-11-41679088

47

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Polfa SA

Tytusa Chalubinskiego 8, 00-613 Warszawa, Poland

+48/22/647 5000 Fax: +48/22/536 7140

48

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Polipharm Co., Ltd.

109 Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand

(66)2-3169419 Fax: (66)-2-7520547

49

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Precise Chemipharma Private Limited.

108 Malwa Patanwala Ind Estate, L.B.S Marg Ghatkopar West, Mumbai 400086, Maharashtra, India

91 22 6782 8600 Fax: 91 22 2102 6418

50

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

PT Widatra Bhakti

Wisma Tugu Raden Saleh LT.6 th Floor, JL. Raden Saleh, No. 44, Jakarta 10330, Indonesia

62-21-3911775 Fax: 62-21 3911774

51

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Qingdao Growful Pharmaceutical Co., Ltd.

No 18, Songhua River Road, Qingdao Economic-Technological Development Area, Shandong, China

86 532 6763658 Fax: 86 532 6763601

52

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Renata Limited

House No.450 Road No. 31, New D.O.H.S, Mohakhali Dhaka-1206, Bangladesh

880 2 885 0922 Fax: 880 2 881 5210

53

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Rotex Medica GmbH Arzneimittelwerk

Bunsenstrasse 4, D-22946 Trittau, Germany

49 4154/8620 Fax: 49 4154/862155

54

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Satyam Pharmaceuticals and Chemicals Pvt. Ltd.

s/4/102, M.I.D.C., Tarapur, Via Boisa Rly. Station, Thane-401 506, India

025 25 645820 Fax: 025 25 72773

55

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Shandong Donge Ejiao Co., Ltd.

78#, Ejiao Street, Dong’e County, Liaocheng city, Shandong provine, China

0086 10 85654103 Fax: 0086 10 88383958

56

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Siu Guan Chemical Industrial Co., Ltd.

No. 128 Shin Min Road, Hunei Li, W. Dist., Chia Yi City, Taiwan R.O.C

886 5 2360636 Fax: 886 5 2865232

57

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Sovereign Pharma Pvt. Ltd.

16-B1 Sarosh Bhavan, Dr. Ambedkar Road, Camp, Pune Maharashtra 411 001, India

91 20 2613 7221 Fax: 91 20 2613 3228

58

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Ltd.

2 Shenton Way #11-01 SGX Centre 1, Singapore (068804), Singapore

65 640 39180 Fax: 65 640 39223

59

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tianjin Tasly Group Co., Ltd.

No. 2 Pujihe East Road, Beichen District, Tianjin (Tasly TCM Garden), China

+86 22 26736617 Fax: +86 22 26736618

60

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corporation Limited

Zhongxin Mansion No 17, Baidi road, Nakai District, Tianjin, China

0086-22-27020986 Fax: 0086-22-27020936

61

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Y. S. P Industries (M) SDN. BHD.

No. 18, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia

603 7727 6390 Fax: 603 7727 6701

62

Tên:

Địa chỉ:


Điện thoại:

Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.

Kunming National Hi-Tech Industries Development Zone, Kunming, Yunnan, China

86-871-6203198 Fax: 86-871-6203863

Tổng số: 62 Doanh nghiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3516/QĐ-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.307
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202