Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3466/QĐ-BCT năm 2010 chuyển Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3466/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3466/QĐ-BCT  

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Tờ trình số 628/TTr-ĐHCN ngày 24 tháng 6 năm 2010 kèm Phương án chuyển đổi Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động (công ty nhà nước được thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo và các cơ sở nghiên cứu) thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực - HaUI.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực - HaUI (sau đây gọi tắt là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực -HaUI.

- Tên rút gọn: Công ty Đào tạo và Cung ứng nhân lực - HaUI

- Tên tiếng Anh: Labour Supplying and Training Company Limited.

- Tên viết tắt: LETCO

- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).

- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

- Tuyển chọn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân theo hợp đồng với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân người lao động trong và ngoài nước để đưa đi làm việc ở nước ngoài;

- Tổ chức việc xuất khẩu lao động và đưa chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Dịch vụ tư vấn giới thiệu, tìm kiếm việc làm cho sinh viên, học sinh và một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề ngắn hạn theo hợp đồng với các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân người lao động ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Dịch vụ tư vấn du học, tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và chuyển giao công nghệ chuyên ngành;

- Thực hiện việc xuất nhập khẩu và cung cấp máy móc thiết bị đồng bộ thuộc các dây chuyền công nghệ sản xuất công nghiệp;

- Xây lắp đường dây và trạm điện dưới 35 KV;

- Tổ chức nghiên cứu và sản xuất các mặt hàng cơ khí, sơn, mạ, đúc, điện, điện tử, nhựa, tin học, cắt may;

- Chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);

- Mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản;

- Dịch vụ du lịch và cho thuê xe ôtô;

- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí và hệ thống xây dựng khác;

- Xây dựng nhà các loại và xây dựng chuyên dụng khác;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty; tổ chức, quản lý công ty, quan hệ giữa Công ty với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Đại diện chủ sở hữu Công ty là Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trụ sở chính: Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực - HaUI theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực- HaUI có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp; xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động.

Điều 6. Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm:

1. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực- HaUI theo phân cấp của Bộ Công thương và quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Hội đồng thành viên Công ty tổ chức đăng ký kinh doanh, thực hiện việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật;

3. Chỉ đạo việc điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo vốn điều lệ cho Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Pháp chế, Kế hoạch, Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Giám đốc Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động; Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực- HaUI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB&XH, GD&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN, Kho bạc Nhà nước;
- UBND tp. Hà Nội;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Công đoàn Công thương VN;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3466/QĐ-BCT năm 2010 chuyển Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.535
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33