Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 34/2002/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 10/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá – Thông tin;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ – BCS, ngày 02 tháng 12 năm 2002 của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá Thông tin;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình, trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các đơn vị như sau:

- Công ty Tạo mẫu In và Quảng cáo.

- Trung tâm Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư - Điện ảnh và Video.

Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng.

Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình có trụ sở tại số 31 phố Nguyễn Chí Thanh Hà Nội.

Điều 2: Bộ máy tổ chức của Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình gồm:

- Giám đốc Công ty

- Các Phó Giám đốc

- Các phòng: Tổng hợp, Kế hoạch – Tài vụ, Quản lý Kỹ thuật, Kinh doanh Xuất nhập khẩu

- Các Trung tâm, Xí nghiệp:

+ Trung tâm Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình

+ Trung tâm Tạo mẫu, In và Quảng cáo.

+ Trung tâm Công nghệ thiết bị kiểm tra.

+ Xí nghiệp sản xuất, kinh doanh in Tekcast

- Chi nhánh Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình có nhiệm vụ:

1. Kinh doanh Xuất nhập khẩu:

- Vật tư văn hoá, điện ảnh; phát thanh truyền hình, điện tử âm thanh, ánh sáng, cơ khí, quang học, viễn thông, các thiết bị điện, điện lạnh.

- Các thiết bị kiểm tra an ninh, đo lường, thí nghiệm, các loại máy phát điện, hệ thống thu phát sóng phát thanh, truyền hình, ăngten, trụ ăngten

- Các thiết bị vật tư ngành in, các vật thiết bị khác phục vụ ngành văn hoá – thông tin.

2. Sản xuất:

- Tạo mẫu, chế bản, in, quảng cáo, in các xuất bản phẩm, ấn phẩm khác.

- Thiết bị phát thanh- truyền hình; xây lắp studio và các thiết bị phụ trợ khác.

3. Tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt bảo hành các thiết bị được phép kinh doanh.

Điều 4: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính - Kế toán, hướng dẫn việc tổ chức bàn giao về tài chính, tài sản và tổ chức cho Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình; Giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản và tổ chức nhân sự khi nhận bàn giao theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình có trách nhiệm sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự và xây dựng điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin phê duyệt.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Lưu VP, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN 
Phạm Quang Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/12/2002 thành lập Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.565

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!