Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 331/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 331/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY THAN MẠO KHÊ THUỘC TẬP ĐOÀN THAN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Than Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Chuyển Công ty than Mạo Khê - Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn Than Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Mạo Khê.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Mạo Khê có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Mạo Khê.

- Tên rút gọn: Công ty Than Mạo Khê.

- Tên giao dịch quốc tế đầy đủ: Vinacoal Mao Khe Coal Company Limited.

- Tên giao dịch quốc tế rút gọn: Vinacoal Mao Khe Coal Co., Ltd

- Tên giao dịch quốc tế viết tắt: VMKC.

- Vốn điều lệ: 75.954.003.555 đồng (Bẩy mươi lăm tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, không trăm linh ba nghìn, năm trăm năm mươi lăm đồng).

- Trụ sở chính: thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Khai thác, chế biến và tiêu thụ than, xây dựng công trình mỏ. Sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải đường bộ, đường sắt. Quản lý và khai thác cảng, bến cân. Sửa chữa thiết bị mỏ và phương tiện vận tải, chế tạo xích vòng và sản phẩm cơ khí. Thiết kế, đóng mới, sửa chữa và cải hoán các thùng xe ôtô công cộng. Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá thể thao. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Mô hình quản lý của Công ty: Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Chủ sở hữu của Công ty là Tập đoàn Than Việt Nam, là công ty nhà nước có trụ sở tại số 226 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tập đoàn than Việt Nam thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Mạo Khê theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Mạo Khê có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Tập đoàn Than Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Than Mạo Khê.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Mạo Khê có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Than Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Mạo Khê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Công nghiệp;
- Tập đoàn Than Việt Nam;
- Công ty Than Mạo Khê;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ : CN, KTTH, TH, Công báo;
- Lưu : VT, ĐMDN (5b). Trang (40b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 331/2005/QĐ-TTg ngày 13/12/2005 về việc chuyển Công ty than Mạo Khê thuộc Tập đoàn Than Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.285

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!