Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 313-CT năm 1987 về định mức chiết khấu thương nghiệp của ngành nội thương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 313-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 06/11/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 313-CT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊNH MỨC CHIẾT KHẤU THƯƠNG NGHIỆP CỦA NGÀNH NỘI THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội thương, sau khi bàn nhất trí với Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Định mức chiết khấu thương nghiệp của toàn ngành Nội thương là 15,5% (mười lăm phẩy năm phần trăm) bao gồm:

- Phí lưu thông định mức : 11,3%

- Hoa hồng hợp tác xã mua bán bán hàng công nghiệp tiêu dùng: 2,5%

- Lợi nhuận định mức : 1,5%

- Quỹ giảm giá hàng : 0,2%.

Bộ trưởng Bộ Nội thương sau khi bàn với Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính cụ thể hoá định mức chiết khấu thương nghiệp nói trên cho từng mặt hàng (hoặc nhóm hàng) và phân bố định mức chiết khấu thương nghiệp của từng mặt hàng (hoặc nhóm hàng) cho các khâu kinh doanh trong ngành.

Điều 2. Việc hạch toán kinh doanh của ngành Nội thương, việc xác định giá cả hàng hoá luân chuyển trong ngành Nội thương với bên ngoài đều phải dựa trên cơ sở định mức chiết khấu thương nghiệp quy định cho toàn ngành hoặc nhóm hàng, mặt hàng theo quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Nội thương hoặc cơ quan được Bộ Nội thương uỷ quyền có thể điều hoà phần chiết khấu thực tế phát sinh thừa, thiếu giưã các đơn vị trong ngành.

Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 1987.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội thương phối hợp với Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc thi hành Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 313-CT năm 1987 về định mức chiết khấu thương nghiệp của ngành nội thương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100