Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND bổ sung địa điểm cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại quyết định 08/2006/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 31/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Đỗ Thế Nhữ
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 31/2006/-UBND

Gia Nga, ny 30 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỊA ĐIỂM CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM TẬP TRUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2006/QĐ-UBND, NGÀY 16/02/2006 CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND được Quc hi nước Cng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hi đng nhân dân, y ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Ngh đnh s 33/2005/-CP, ngày 15/3/2005 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt s điu ca Pháp lnh Thú y;

Căn cứ Ch th s 30/2005/CT-TTg, ngày 26 tháng 9 năm 2005 ca Th tưng Chính ph v vic tăng cưng công tác qun lý giết m gia c, gia cầm bảo đảm an toàn vsinh thc phm;

Theo đ ngh ca Giám đốc Sở ng nghip và Phát trin Nông thôn tại Công văn s 654/CV-NN, ngày 08 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 địa điểm giết mổ gia cầm tập trung tại địa bàn phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông vào mục IV, phần II của bản Quy hoạch chi tiết số lượng, địa điểm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh động vật sống, ban hành theo Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND, ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh Đăk Nông.

Điều 2. Các ni dung khác ca quyết định s08/2006/-UBND, ngày 16/02/2006 ca UBND tỉnh Đăk Nông vẫn gi nguyên hiu lc thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trưng, Y tế, Thương mại và Du lch, Khoa hc và Công ngh; các Sở, Ngành liên quan và Ch tịch UBND th xã Gia Nghĩa căn cứ quyết đnh thi hành.

Quyết đnh này hiệu lc sau 10 ngày kt ngày .

 

 

TM.Y BAN NHÂN N TNH
KT. CHỦ TCH
PCHỦ TCH
Đ Thế Nhữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2006/QĐ-UBND bổ sung địa điểm cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại quyết định 08/2006/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228