Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN III THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN 3

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 1048/CV-TCLĐ ngày 30 tháng 6 năm 2005, Công văn số 1083/CV-TCKT ngày 06 tháng 7 năm 2005) và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Phát triển khoáng sản III thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Phát triển khoáng sản III, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3 (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam phê duyệt và theo Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3.

- Tên viết tắt : Công ty Khoáng sản 3.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Mineral Company Limited No 3.

- Tên viết tắt : MICO3

- Trụ sở chính đặt tại : xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

- Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản (kể cả đất hiếm, xạ hiếm, đá quý và vàng) và vật liệu xây dựng;

- Thiết kế, lập dự án, tư vấn đầu tư các công trình khai thác mỏ, các công trình tuyển luyện, chế biến khoáng sản, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây lắp điện dân dụng và điện công nghiệp quy mô vừa và nhỏ;

- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác các loaị khoáng sản (kể cả đất hiếm, xạ hiếm, đá quý và vàng), vật liệu xây dựng, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác thăm dò, khai thác mỏ, chế biến và tuyển luyện khoáng sản;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty;

b) Bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.

Địa chỉ : Số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3 có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Phát triển khoáng sản III.

Điều 6. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3 có trách nhiệm xây dựng Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Phát triển khoáng sản III, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2005/QĐ-BCN ngày 02/08/2005 về việc chuyển Công ty Phát triển khoáng sản III thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.187

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!