Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 30/1999/QĐ/BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 09/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/1999/QĐ/BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Để thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước;
Xét để nghị của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1.1. Đặng Xuân Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban;

1.2. Trần Văn Khánh, Tổng giám đốc, Bí thu Đảng ủy, Phó trưởng ban;

1.3. Nguyễn Đức Chu, Kế toán trưởng Tổng Công ty, Ủy viên thường trực;

1.4. Nguyễn Ngọc Chăm, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Ủy viên;

1.5. Lê Văn Niệm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty, Ủy viên;

1.6. Lê Thị Mai Hương, Trưởng phòng Kế hoạch kinh tế, Ủy viên.

Điều 2: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp, tiến hành xây dựng kế hoạch đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp của Tổng công ty để tập thể lãnh đạo Tổng công ty xem xét và trình lãnh đạo Bộ;

2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp của Tổng công ty sau khi kế hoạch được Bộ thông qua;

2.3. Kiểm tra, đôn đốc và huớng dẫn Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên thực hiện nhiệm vụ đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp;

2.4. Thực hiện các công việc chuyên môn cần thiết theo hướng dẫn của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bải bỏ các quyết định trước đây về thành lập Ban Đổi mới và Ban cổ phần hóa tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và các ông, bà có tên ở Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228