Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 03/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CƠ KHÍ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cho hoạt động sản xuất của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 187/CV-TCNS ngày 24 tháng 5 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc trực thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, trên cơ sở tách Nhà máy Cơ khí ra khỏi Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng, chi tiết máy;

- Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, thay thế phụ tùng;

- Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng cơ khí.

Điều 3. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty:

- Tổng số vốn: 12.995 triệu

Trong đó:

+ Vốn cố định 5.475 triệu

+ Vốn lưu động 7.520 triệu

- Nguồn vốn:

+ Ngân sách nhà nước cấp 11.917 triệu

+ Tự bổ sung 1.078 triệu

Điều 4. Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Nhà máy Cơ khí thuộc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc trong việc giao nhận theo quy định của Nhà nước.

Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Ban ĐMQLDNTƯ,
- Bộ KH và ĐT,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND tỉnh Bắc Giang,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/1999/QĐ-BCN ngày 03/06/1999 về việc thành lập Công ty Cơ khí Hoá chất Hà Bắc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.799

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!