Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2913/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nhữ Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 27 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng, dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2090/SCT-QLTM ngày 15/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020 với các nội dung sau:

I. Quan điểm, định hướng, các căn cứ tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu và dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu (giai đoạn 2010-2020):

1. Quan điểm, định hướng: Phát triển hệ thống cửa hàng, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng, phù hợp quy hoạch và đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, các đô thị, khu công nghiệp tập trung và nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu của dân cư trong tỉnh. Đồng thời có kế thừa quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu giai đoạn 2003-2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4980/QĐ-UBND ngày 31/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng mới, mở rộng và nâng cấp các cửa hàng hiện có với quyphù hợp đảm bảo yêu cầu hiện đại hoá và phục vụ văn minh thương mại. Di chuyển các cửa hàng xăng dầu không đảm bảo yêu cầu theo quy định. Là cơ sở để thương nhân thuộc các thành phần kinh tế thực hiện dự án đầuxây dựng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ sở tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu:

- Đối với các cửa hàng xăng dầu xây dựng trong đô thị: Về yêu cầu thiết kế xây dựng, diện tích cửa hàng, khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu trên bộ áp dụng theo QCVN 07/2010/BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Đối với các cửa hàng xây dựng ngoài đô thị: Về yêu cầu thiết kế xây dựng, diện tích cửa hàng, khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu trên bộ, áp dụng theo Quyết định số 0794/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công Thương.

- Đối với các cửa hàng xăng dầu trên biển: Áp dụng theo tiểu chuẩn TCVN 5801-2005 về Quy phạm phân cấp đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chạy tuyến ven biển.

- Ngoài ra căn cứ vào việc phát triển các khu đô thị của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo các quy hoạch được duyệt.

3. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu:

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2009

Dự báo năm 2015

Dự báo năm 2020

1

Tổng mức lưu chuyển xăng, dầu (triệu lít)

300,03

440

629,2

-

Xăng (triệu lít)

67,52

125

164,7

-

Dầu D.O (triệu lít)

187,51

265

387,9

-

Dầu F.O (triệu lít)

45

50

76,6

2

Kho chứa (1000m3)

275,28

575

1.100

II. Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2010 - 2020):

1. Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Đảm bảo tính đan xen về quy mô cấp độ cửa hàng, với các trang thiết bị hiện đại, các cửa hàng hiện đại với phương thức bán hàng văn minh, kết hợp với các dịch vụ kèm theo như rửa xe, thay dầu, bảo dưỡng,...

- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC, bảo vệ môi trường, trật tự giao thông. Đối với những cửa hàng hiện có đảm bảo đủ các điều kiện về kinh doanh xăng dầu thì vẫn giữ nguyên, các cửa hàng chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh thì phải bổ sung và hoàn thiện, đồng thời di chuyển các cửa hàng xăng dầu ở những vị trí không phù hợp với quy hoạch đô thị hoặc ảnh hưởng đến môi trường cũng như không đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ.

1.1. Tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 là 263 cửa hàng, trong đó trên đất liền 215 cửa hàng, trên biển 48 cửa hàng, được phân bố tại các địa phương như sau:

- Thành phố Hạ Long:

- Thành phố Móng Cái:

- Thị xã Cẩm Phả:

- Huyện Đông Triều:

- Thị xã Uông Bí:

- Huyện Yên Hưng:

- Huyện Hoành Bồ:

- Huyện Vân Đồn:

- Huyện Tiên Yên:

- Huyện Đầm Hà:

- Huyện Hải Hà:

- Huyện Bình Liêu:

- Huyện Ba Chẽ:

- Huyện Cô Tô:

42 cửa hàng, gồm 32 trên bộ và 10 trên biển;

22 cửa hàng, gồm 19 trên bộ và 3 trên biển;

38 cửa hàng, gồm 30 trên bộ và 8 trên biển;

24 cửa hàng, gồm 23 trên bộ và 1 trên sông;

20 cửa hàng, gồm 18 trên bộ và 2 trên sông;

18 cửa hàng, gồm 15 trên bộ và 3 trên sông;

19 cửa hàng, gồm 16 trên bộ và 3 trên biển;

20 cửa hàng, gồm 14 trên bộ và 6 trên biển;

15 cửa hàng, gồm 12 trên bộ và 3 trên biển;

11 cửa hàng, gồm 9 trên bộ và 2 trên biển;

15 cửa hàng, gồm 11 trên bộ và 4 trên biển;

06 cửa hàng trên bộ;

07 cửa hàng trên bộ;

06 cửa hàng, gồm 3 trên bộ và 3 trên biển.

(Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo quyết định).

1.2. Số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải di chuyển do không phù hợp với quy hoạch đô thị đoạn 2010 - 2020 là 17 cửa hàng, trong đó trên bộ 12 cửa hàng, trên biển 5 cửa hàng tại các địa phương như sau:

- Thành phố Hạ Long: 08 cửa hàng: trên bộ 4, trên biển 4;

- Thị xã Cẩm Phả: 03 cửa hàng: trên bộ 2, trên biển 1;

- Thành phố Móng Cái: 01 cửa hàng trên bộ;

- Huyện Đông Triều: 02 cửa hàng trên bộ;

- Thị xã Uông Bí: 02 cửa hàng trên bộ;

- Huyện Tiên Yên: 01 cửa hàng trên bộ.

(Chi tiết tại Phụ lục số 2 kèm theo quyết định).

2. Quy hoạch hệ thống kho chứa, kho dự trữ xăng dầu:

2.1. Kho xăng dầu thuộc thẩm quyền quy hoạch của Trung ương:

- Kho xăng dầu K130, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tổng sức chứa của kho là 412.000 m3;

- Kho xăng dầu cảng B12 phường Bãi Cháy, tổng sức chứa của kho cảng B12 là 103.000 m3;

- Kho của Công ty Cổ phần xăng dầu PETROVIETNAM - VINASHIN khu công nghiệp Cái Lân, tổng sức chứa toàn kho là 70.000 m3.

- Kho cảng Lạch Huyện (Đảo Quả Muỗm, huyện Yên Hưng) của Petrolimex và PVIOIL có sức chứa: 500.000m3.

- Tổng kho Vinashin tại Đầm nhà Mạc với sức chứa 200.000m3.

- Kho xăng dầu Mông Dương, thị xã Cẩm Phả sức chứa từ 260.000 m3.

2.2. Kho xăng dầu thuộc thẩm quyền quy hoạch của tỉnh:

- Kho Tiên Lãng Mũi Chùa - Tiên Yên nâng sức chứa từ 4.000 đến dưới 10.000 m3.

- Kho Cảng Khe Dây Mông Dương - thị xã Cẩm Phả, nâng tổng sức chứa lên 3000m3.

2.3. Kho xăng dầu quy hoạch mới cần báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch hệ thống kho xăng dầu gồm:

- Kho xăng dầu Bình Ngọc, thôn 1, Bình Ngọc Móng Cái, sức chứa 20.000m3;

- Kho Cầu Voi, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, sức chứa 30.000m3;

- Kho xăng dầu huyện Hải Hà để phục vụ một số địa bàn khu vực miền đông với sức chứa từ 10.000 m3 - 50.000m3.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Về đất đai: Dành quỹ đất hợp lý và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng, kho xăng dầu theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt. Đặc biệt quan tâm giành quỹ đất, kêu gọi đầu tư các cửa hàng xăng dầu tại vùng sâu, miền núi, hải đảo.

2. Về vốn đầu tư: Ngoài vốn đầu tư kho dự trữ chiến lược, vốn dự trữ quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ để đảm bảo lượng xăng dầu tối thiểu đáp ứng cho nền kinh tế khi có sự cố về nguồn cung ứng xăng dầu thì nhà nước đầu tư, còn lại việc xây dựng hệ thống kho, cửa hàng xăng dầu phải dựa vào nguồn vốn xã hội hoá của các doanh nghiệp để đầu tư phát triển.

3. Về công nghệ - môi trường:

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Các công trình xăng dầu xây dựng mới yêu cầu phải sử dụng bể phao hoặc bể mái phao để giảm mức độ ô nhiễm môi trường. Đối với các bể xăng dầu của các cửa hàng hiện có, trong trường hợp không lắp đặt được phao, khuyến khích nghiên cứu đầu tư hệ thống thu hồi hơi xăng, dầu thải ra môi trường.

- Quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn có lẫn xăng dầu, đầu tư cơ sở hạn chế và kiểm soát ô nhiễm môi trường đặc biệt là ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước ngầm, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

- Các tàu xăng dầu xuất, nhập đường thuỷ phải đầu tư thiết bị ứng cứu và xử lý sự cố dầu tràn. Từng bước đi đến bắt buộc các tàu bán lẻ xăng dầu phải đầu tư hệ thống xử lý nước tràn tầu, hệ thống thu hồi hơi xăng, dầu tại khu vực xuất nhập để giảm mức độ ô nhiễm. Tự động hoá kiểm soát các thông số bể chứa, tự động hoá hệ thống điều khiển kiểm soát quá trình xuất, nhập hàng hoá.

- Định kỳ tổ chức diễn tập về phòng chống, bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp có trách nhiệm lập đăng ký, cam kết giữ gìn môi trường kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

4. Về quản lý nhà nước:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách một cách đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh doanh xăng dầu. Tích cực hướng dẫn các thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu đúng pháp luật nhằm ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm quản lý tập trung, thống nhất, đảm bảo cho quy hoạch được thực hiện đúng và đồng bộ.

5. Về đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động:

- Chuẩn hóa 100% cán bộ, công nhân viên và người lao động của các doanh nghiệp được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu ở trình độ sơ cấp.

- Xây dựng chương trình đào tạo mở rộng nâng cao nghiệp vụ kinh doanh theo hướng có khả năng vận hành các trang thiết bị hiện đại, đặc biệt trong hệ thống điều khiển tự động, hệ thống quản lý môi trường, phòng chống cháy nổ, bán hàng văn minh thương mại.

6. Các giải pháp khác:

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt công tác ghi chép chứng từ sổ sách, cập nhật thông tin, niêm yết giá cả, chất lượng hàng hoá và phục vụ văn minh thương mại, có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu.

- Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó doanh nghiệp đầu mối giữ vai trò chủ đạo, điều tiết, dẫn dắt, tạo nguồn dự trữ bắt buộc để đối phó với những diễn biến đột xuất ở thị trường, phục vụ tốt nhu cầu an ninh quốc phòng và yêu cầu phát triển của các Khu công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch; tiếp nhận thông tin về việc đầu tư xây dựng kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

2. Trên cơ sở quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu đã được phê duyệt, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện tốt quy hoạch.

3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nội dung Quy hoạch này để triển khai, thực hiện công tác di dời, cải tạo sửa chữa và đầu tư phát triển cửa hàng, kho xăng dầu của đơn vị mình một cách kịp thời, nghiêm túc, đúng tiến độ và đảm bảo theo yêu cầu quy định.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương cần bám sát với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Thị Hồng Liên

 

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2913 /QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh)

1. Thành phố Hạ Long:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

42

 

A

Trên bộ:

m2

32

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

18

 

1

Cửa hàng - C/ty TNHH TM-DV Bắc Dương

1000

Tổ 3, Cầu Trắng, phường Đại Yên

 

2

Cửa hàng - Công ty cổ phần Hải Dương

2450

Tổ 91, thôn Đồn Điền, Hà Khẩu

 

3

Cửa hàng số 58 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

1875

Tổ 1, thôn Đồn Điền, Hà Khẩu.

 

4

Cửa hàng số 12 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

650

Tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu.

 

5

Cửa hàng số 13 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

500

Tổ 7, thôn Vạn Yên, Việt Hưng.

 

6

Cửa hàng số 11- Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

1200

Tổ 8, khu 6, Giếng Đáy.

 

7

Cửa hàng - Chi nhánh Cty Vật liệu XD&XL Thương mại Quảng Ninh

1000

Tổ 6, khu 5, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy.

 

8

Cửa hàng - Công ty CP TM và DV Đời Sống Hạ Long

1000

Tổ 2, Khu 2, phường Giếng Đáy.

 

9

Cửa hàng số 48 - Công ty Xăng dầu B12

1062

Tổ 54, khu 4b, phường Cao Xanh

 

10

Cửa hàng - Công ty CP Thương mại dịch vụ Bạch Đằng Hạ Long

2100

Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh.

 

11

Cửa hàng số 52 - Công ty Xăng dầu B12

718

Tổ 43, khu 4, Cao Thắng.

 

12

Cửa hàng số 50 - Công ty Xăng dầu B12

700

Tổ 3, khu 1, phường Hà Trung

 

13

Cửa hàng - Xí nghiệp TM Ngọc Hiền

600

Tổ 1, khu 1, phường Hà Trung.

 

14

Cửa hàng - Công ty cổ phần Hoa Sơn

500

Tổ 108, khu 11, phường Hà Tu

 

15

Cửa hàng số 10 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh-CT XD B12

717

Tổ 32, khu 4, phường Hà Phong.

 

16

Cửa hàng - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hà Tu

545

Tổ 78, khu 8, phường Hà Tu

 

17

Cửa hàng Công ty TNHH TM & DV Tây Bắc Quảng Ninh

800

Tổ 4, khu 6, Hà Tu (Khu đất Bộ đội Biên phòng tỉnh)

 

28

Cửa hàng - Cảng Quảng Ninh

800

Số 1, Cái Lân, phường Bãi Cháy

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

14

 

19

Cửa hàng xăng dầu Hà Khẩu

1500

Khu 2, phường Hà Khẩu (đường 279 từ XN Viglacera đến cầu Bupsue)

 

20

Cửa hàng xăng dầu Hà Tu

1500

Khu 3, phường Hà Tu (Bến xe Miền Đông)

 

21

Cửa hàng xăng dầu Hồng Hải

1500

Khu 4, P. Hồng Hải (đường bao biển)

 

22

Cửa hàng xăng dầu Hồng Gai

1500

Tổ 2, khu 1, P. Hồng Gai (Bến Phà cũ)

 

23

Cửa hàng xăng dầu Hà Khánh

1500

Khu 5, P.Hà Khánh, đường công vụ đi Dương Huy

 

24

Cửa hàng xăng dầu Hùng Thắng

2000

Khu 4B, phường Hùng Thắng

 

25

Cửa hàng xăng dầu Đại Yên

3000

Khu 5, phường Đại Yên (Gas Yên Cư)

 

26

Cửa hàng xăng dầu phục vụ khu công nghiệp Việt Hưng

1000

Trong KCN Việt Hưng, Việt Hưng

 

27

Cửa hàng xăng dầu Giếng Đáy

3000

Khu 4, bến xe Bãi Cháy mới, p. Giếng Đáy

 

28

Cửa hàng xăng dầu Cái Lân (thay cửa hàng xăng dầu số 49 của Công ty xăng dầu B12)

3000

Khu 10, phường Bãi Cháy (đường đi cầu Bãi Cháy)

 

29

Cửa hàng xăng dầu Hà Khánh

2000

Khu 7, tỉnh lộ 337, khu vục Hóa chất mỏ, phường Hà Khánh

 

30

Cửa hàng xăng dầu CCN Hà Khánh

2000

Cụm công nghiệp phường Hà Khánh

 

31

Cửa hàng xăng dầu Cái Lân

1500

Khu 10, phường Bãi Cháy, trong KCN Cái Lân

 

32

Cửa hàng xăng dầu Tuần Châu

1500

Khu 5, phường Tuần Châu

 

B

Trên biển:

Tấn

10

 

33

Tàu - Cty TNHH 1 TV VIPCO Hạ Long

200

Bến Đoan, Phường Hồng Gai

 

34

Tàu bán lẻ - Cty TNHH 1 TV VIPCO Hạ Long

200

Vụng Trư­ơng Me

 

35

Tàu bán lẻ - Cty TNHH 1 TV VIPCO Hạ Long

110

Vụng Tr­ương Me

 

36

Tàu bán lẻ - Cty TNHH 1 TV VIPCO Hạ Long

200

Luồng Hòn Gai

 

37

Tàu bán lẻ - Cty TNHH 1 TV VIPCO Hạ Long

150

Luồng Bài Thơ, Đầu Mối

 

38

Tàu bán lẻ - Cty TNHH 1 TV VIPCO Hạ Long

105

Tàu VS05-QN 2925H,Cảng Mới .

 

39

Tàu bán lẻ - Cty TNHH Tùng Khánh 369

140

Hòn Hang Tiên

 

40

Tàu bán lẻ - Doanh nghiệp tư­ nhân Hư­ơng An

130

QN-1656, Khu Sa Tô,

 

41

Tàu bán lẻ - Cty TNHH VT SB Diệp Dũng

270

Tàu 02 QN – 2925 tại Bến Đoan .

 

42

Tàu bán lẻ - Công ty Xăng dầu B12

100

Tàu SV 405 QN-1030, tại phường Hồng Hải

 

 

2. Thành phố Móng Cái:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

22

 

A

Trên bộ:

m2

19

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

9

 

1

Cửa hàng số 54 - Công ty Xăng dầu B12

1734

Thôn 8, phường Hải Hoà.

 

2

Cửa hàng số 53 - Công ty Xăng dầu B12

1000

Km2 QL 18, phường Hải Yên Hải.

 

3

Cửa hàng số 8 - Công ty Xăng dầu B12

950

Km 9, xã Hải Đông.

 

4

Cửa hàng số 96 - Công ty Xăng dầu B12

652

Khu vực đài phát hình quốc gia, phường Ninh Dư­ơng

 

5

Cửa hàng - Công ty Xăng dầu B12

3000

Ngã ba Trà Cổ - Bình Ngọc Phường Trà Cổ

 

6

Cửa hàng - Công ty Xăng dầu B12

1000

Km 14, Thôn 6, xã Hải Tiến.

 

7

Cửa hàng Công ty TNHH TM & DV Tây Bắc Quảng Ninh

2700

Khu vực thành đội, P. Hoà Lạc.

 

8

Cửa hàng Cty Cổ phần TMDV XNK Trung Thành

300

Hùng V­ương, phường Ka Long.

 

9

Cửa hàng - Công ty CP taxi Móng Cái

500

Tổ 4, Khu Thượng, phường Ninh Dương.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

10

 

10

Cửa hàng xăng dầu kiêm kho (CT XD B12)

5000

Thôn 1, xã Bình Ngọc

 

11

Cửa hàng xăng dầu Vạn Gia

2500

Cảng Vạn Gia, xã Vĩnh Thực

 

12

Cửa hàng xăng dầu Dân Tiến

2500

Bến tầu Dân Tiến, xã Hải Tiến

 

13

Cửa hàng xăng dầu Hải Yên (đường đi Bắc Sơn)

2000

Khu 7, Phường Hải Yên

 

14

Cửa hàng xăng dầu Hải Yên.

2000

Km 7, Phường Hải Yên

 

15

Cửa hàng xăng dầu Đầm Hèn

2000

Thôn Đầm Hèn, xã Vĩnh Thực

 

16

Cửa hàng xăng dầu Nam Cầu Máng

1500

Thôn Cầu Máng, xã Hải Xuân

 

17

Cửa hàng xăng dầu Thác Hàn

2000

Thôn Thác Hàn, phường Ninh Dương

 

18

Cửa hàng xăng dầu km20

5000

Km 20, xã Quảng Nghĩa

 

19

Cửa hàng xăng dầu Pò Hèn

2000

Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn

 

B

Trên biển:

Tấn

3

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

1

 

20

Tàu bán lẻ - Công ty TNHH Vận tải Sông biển Diệp Dũng 

300

QN -3057, Vạn Gia

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

2

 

21

Tàu bán lẻ xăng dầu trên biển

 

Khu chuyển tải Vạn Gia

 

22

Tàu bán lẻ xăng dầu trên biển

 

Cảng cá Cửa Đài, xã Vĩnh Trung.

 

 

3. Thị xã Cẩm Phả:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

38

 

A

Trên bộ.

m2

30

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

22

 

1

Cửa hàng - Công ty TNHH Hiền Dung

2500

Tổ 13, khu 10, km 14, Quang Hanh.

 

2

Cửa hàng - C.ty CP TM Minh Toàn

600

Tổ 6, K9, km 12, Quang Hanh.

 

3

Cửa hàng-XN Xây dựng và KD tổng hợp (Tổng Cty Đông Bắc)

3823

Tổ 2 khu 8, km 10, Quang Hanh

 

4

Cửa hàng - C. ty TNHH 1 TV Than Quang Hanh.

1000

Km 9, Quang Hanh.

 

5

Cửa hàng - Công ty TNHH Thương mại và DV Thái Gia

620

Tổ 1, khu 4, km 8, Quang Hanh.

 

6

Cửa hàng - Công ty CP TM & DV-DL Cẩm Phả

354

Km 6, Quang Hanh.

 

7

Cửa hàng - Công ty CP CN Mỏ XD Đông Bắc(đổi tên từ Cty TNHH Bái Tử Long)

 

Cảng km 6, Quang Hanh.

 

8

Cửa hàng số 2 - Công ty Xăng dầu B12

400

Km 5, Phường Cẩm Thạch.

 

9

Cửa hàng - Cty TNHH Hợp tác và Đầu tư­ sản xuất Quảng Ninh

1100

Tổ 28b, khu Tân Lập 2, P. Cẩm Thuỷ.

 

10

Cửa hàng - Công ty CP TM & DV-DL Cẩm Phả

273

Km 0, Ph­ường Cẩm Trung

 

11

Cửa hàng số 51 - Công ty Xăng dầu B12

3000

Vũng Đục, Ph­ường Cẩm Đông.

 

12

Cửa hàng - Công ty CP TM & DV-DL Cẩm Phả

393

Khu 2, Phư­ờng Cẩm Đông.

 

13

Cửa hàng - Công ty CP Tú Linh

460

Tổ 118, Ph­ường Cẩm Sơn.

 

14

Cửa hàng - C.ty CP Hàng Hải Quảng H­ưng

500

Mức 178, khai trường Đụng Cao Sơn, phường Cẩm Phỳ.

 

15

Cửa hàng số 3 - Công ty Xăng dầu B12

500

Tổ 8 C, ph­ường Cẩm Thịnh.

 

16

Cửa hàng số 4 - Công ty Xăng dầu B12

300

Khu 2, Ph­ường Cửa Ông.

 

17

Cửa hàng - XN Xây dựng và KD tổng hợp (Tổng Cty Đông Bắc)

2023

Tổ 2, khu 1, phường Cửa ông.

 

18

Cửa hàng - Công ty CP TM & DV-DL Cẩm Phả

465

Khu 3, Phư­ờng Mông Dương.

 

19

Cửa hàng - Công ty TNHH TM và DV Thái Gia

2000

Khu 9, phư­ờng Mông Dương.

 

20

Cửa hàng - Công ty CP TM & DV-DL Cẩm Phả

2000

Thôn Tân Tiến, xã Dương Huy.

 

21

Cửa hàng - Công ty CP TM & DV-DL Cẩm Phả

1938

Thôn Khe, Xã Cộng Hoà

 

22

Cửa hàng - Công ty TNHH 1 TV Than Quang Hanh.

1900

Thôn Khe Sim, Xã Dư­ơng Huy

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

8

 

23

Cửa hàng xăng dầu Cẩm Thịnh

3000

Phường Cẩm Thịnh

 

24

Cửa hàng Mông Dương III

2000

 Đồng Mỏ, Phường Mông Dương.

 

25

Cửa hàng xăng dầu Cẩm Hải

2000

Thôn 3, xã Cẩm Hải

 

26

Cửa hàng xăng dầu Cộng Hoà 2

2000

 Gần Cầu Gốc Thông, Xã Cộng Hoà

 

27

Cửa hàng xăng dầu Mông Dương I

2000

Km 161+200, khu 11, phường Mông Dương

 

28

Cửa hàng xăng dầu Mông Dương II

3000

Phường Mông Dương (đường tránh Mông Dương)

 

29

Cửa hàng xăng dầu Khu CN phụ trợ ngành than

2000

Cụm công nghiệp phụ trợ ngành than - Tỉnh lộ 336 bao biển.

 

30

Cửa hàng xăng dầu Cửa Ông

2000

Đường tránh Cửa Ông

 

B

Trên biển:

Tấn

8

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

5

 

31

Tàu bán lẻ - D.nghiệp tư nhân Hùng Phi

110

Hùng Phi 02 QN-2335, cảng Cửa Ông.

 

32

Tàu bán lẻ - Công ty TNHH Hoàng Khoát

150

QN- 1206H, Vũng Đục.

 

33

Tàu bán lẻ - XN Th­ương Mại Bạch Đằng

105

Tàu VS09-QN1589H, Vũng Đục, Cẩm Phả

 

34

Tàu bán lẻ - Chi Nhánh Công ty CP Thế Sơn tại Quảng Ninh

200

Luồng Vũng Đục.

 

35

Tàu bán lẻ - Công ty TNHH 1 thành viên VIPCO Hạ Long

200

TH09-QN4077, Cửa Ông.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

3

 

36

Tầu bán lẻ trên biển

150

Khu vực cảng Km6

 

37

Tầu bán lẻ trên biển

150

Khu vực Cửa Vọng

 

38

Tầu bán lẻ trên biển

150

Khu vực Hòn Cặp Liềm, Bái Tử Long

 

 

4. Huyện Đông Triều:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

24

 

A

Trên bộ:

m2

23

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

15

 

1

Cửa hàng - Cty QL KT Công trình thuỷ lợi Đông Triều

1653

Thôn Bình Lục, Hồng Phong.

 

2

Cửa hàng số 67 - Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

846

Khu 4, Thị trấn Đông Triều

 

3

Cửa hàng số 19 - Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

400

Thôn Mễ Xã, Xã Hư­ng Đạo

 

4

Cửa hàng - XN TM Kim Sơn

906

Thôn Nhuệ Hổ, Xã Kim Sơn.

 

5

Cửa hàng - Công ty TNHH Hải Tân

1020

Cụm CN Kim Sơn

 

6

Cửa hàng - C.ty TNHH Anh Dư­ơng

1600

Khu Vĩnh Hoà, TT Mạo Khê.

 

7

Cửa hàng - Xí nghiệp TM Minh Huệ

792

Thôn Yên Trung, Yên Thọ.

 

8

Cửa hàng - XN TM Kim Khánh

496

Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế

 

9

Cửa hàng sè 69 - Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

664

Thôn 7, Xã Hồng Thái Tây

 

10

Cửa hàng - Công ty CP ĐT&PT Vư­ơng Long

5000

Thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông.

 

11

Cửa hàng - Cty TNHH XD Thanh Tuyền

1447

Thôn 3, xã Đức Chính

 

12

Cửa hàng - Công ty TNHH 3/2 Đông Triều

690

Trại Mới, Xã Bình Khê

 

13

Cửa hàng - C.ty TNHH 1 TV than Mạo Khê

2000

Khu Đoàn Kết, Mạo Khê

 

14

Cửa hàng - C.ty TNHH 1 TV than Mạo Khê

2000

Khu Vĩnh Xuân, Mạo Khê.

 

15

Cửa hàng số 70 - Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

1200

Thôn Xuân Quang, Xã Yên Thọ

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

8

 

16

Cửa hàng xăng dầu Tân Thành

6000

Km 46, QL 18a, thôn Tân Thành, Xã Bình Dương

 

17

Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Huệ (Trục đường Thủy An - Nguyễn Huệ)

3000

Thôn 8, Đồng Phết, Nguyễn Huệ

 

18

Cửa hàng xăng dầu Tràng An

3000

Tràng Bảng, Tràng An (Phía nam đường huyện lộ 186)

 

19

Cửa hàng Tràng Lương

3000

Năm Giai, Xã Tràng Lương (đường 186)

 

20

Cửa hàng Xăng dầu Bình Khê

7000

Thôn Đông Sơn - Xã Bình Khê

 

21

Cửa hàng Xăng dầu Mạo Khê

5000

Vĩnh Tuy II (Đường tránh Mạo Khê - Hải Dương

 

22

Cửa hàng xăng dầu Yên Đức

3000

Đầm Đông, Đồn Sơn, xã Yên Đức (đường 333)

 

23

Cửa hàng xăng dầu Hồng Phong

3000

 Đoàn Xá, xã Hồng Phong (đường 332)

 

B

Trên sông:

Tấn

1

 

 

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

1

 

24

Tàu bán lẻ trên sông

 

Khu vực Bến Cân - Mạo Khê

 

 

5. Thị xã Uông Bí:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

20

 

A

Trên bộ:

m2

18

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

9

 

1

Cửa hàng - Công ty TNHH Thành Đạt

8000

Thôn Hiệp An, Xã Ph­ương Nam (Km 2, QL 10)

 

2

Cửa hàng - DN Tư nhân Phư¬ng Nam

951

Thôn Hợp Thành, Phư­ơng Nam (QL 10)

 

3

Cửa hàng - Công ty TNHH XANDA

1000

Thôn Hồng Hà, Phư­ơng Nam. (QL 10).

 

4

Cửa hàng - Công ty TNHH Phúc Xuyên

2000

Tổ 7, khu 1, Yên Thanh

 

5

Cửa hàng - Công ty TNHH TM và DV Phúc An

2000

Khu 1, Phư­ờng Yên Thanh

 

6

Cửa hàng - Công ty cổ phần SX và TM Than Uông Bí.

1715

Tổ 10, Khe Ngát, Bắc Sơn,

 

7

Cửa hàng - Trạm cấp phát xăng dầu T98

1150

Thôn Nam Tân, Nam K

 

8

Cửa hàng sè 16 - XN Xăng dầu Quảng Ninh

974

Khu 7,Phường Trưng Vương

 

9

Cửa hàng sè 60 - XN Xăng dầu Quảng Ninh

1250

Khu 1, phường Vàng Danh

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

9

 

10

Cửa hàng xăng dầu Trưng Vương

2000

Đường 18a, Uông Bí - Sông Chanh, phường Trưng Vương

 

11

Cửa hàng xăng dầu - Trường Quân Sự tỉnh

2000

Khu Nam Tân, P. Nam Khê

 

12

Cửa hàng xăng dầu Nam Mẫu

2000

Xã Thượng Yên Công

 

13

Cửa hàng xăng dầu Miếu Bòng

2000

Thôn Miếu Bòng, Xã Thượng Yên Công

 

14

Cửa hàng xăng dầu Ngã Ba QL18A - đường 10

2000

Cầu Sến, Phường Yên Thanh

 

15

Cửa hàng xăng dầu Điền Công (tuyến đường xuống Cảng Điền Công)

2000

Điền Công, Phường Quang Trung

 

16

Cửa hàng xăng dầu ngành than Tuyến đường chuyên dùng ngành than Tân Dân - Khe Thần

2000

Khe Thần, P. Vàng Danh

 

17

Cửa hàng xăng dầu - Đường vành đai nam thị xã

3000

 Khu Khánh Tây, Phường Yên Thanh

 

18

Cửa hàng xăng dầu - Đường vành đai nam thị xã

2000

Xóm Mới, Xã Phương Đông

 

B

Trên sông:

Tấn

2

 

I

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

2

 

19

Tàu bán lẻ trên sông

 

Khu vực cống Đầm Gạc, Sông Đá Bạc

 

20

Tàu bán lẻ trên sông

 

Khu vực Cảng Điền Công

 

 

6. Huyện Yên Hưng:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

18

 

A

Trên bộ:

m2

15

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

8

 

1

Cửa hàng số 59 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

1200

Km 89, Thôn Đ­ường Ngang, Xã Minh Thành

 

2

Cửa hàng - Công ty QL KT CT thuỷ lợi Đông Triều

2000

Km 92, Thôn Tân Mai, Xã Đông Mai.

 

3

Cửa hàng - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

3200

Km 7, thôn Trại Tháp, Xã Đông Mai

 

4

Cửa hàng số 100 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

3000

Km 9, cầu Kim Lăng, Xã Cộng Hoà

 

5

Cửa hàng số 15 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

1100

Bến Đò Lá, Xã Hà An

 

6

Cửa hàng số 147 - Công ty xăng dầu Quân Đội

1300

Km 11, Đ­ường Trần Khánh Dư, TT Quảng Yên.

 

7

Cửa hàng số 14 - Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh

340

Km 12, Đư­ờng Lê Lợi, TT Quảng Yên

 

8

Cửa hàng Yên Hải, Công ty TNHH Tiến Xuyên

1350

Đ­ường Liên xã, xã Yên Hải

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

7

 

9

Cửa hàng xăng dầu chợ Rộc.

2000

Tiền phong, Xã Phong Hải

 

10

Cửa hàng Cầu Chanh - Uông Bí

1000

Đường cầu sông Chanh - Uông Bí, Xã Hiệp Hòa

 

11

Cửa hàng xăng dầu Minh Thành. (Quốc lộ 18A giáp đầu cầu Yên Lập I)

5500

Thôn Yên Lập Tây, Xã Minh Thành

 

12

 Cửa hàng xăng dầu Bến Giang (đường chợ Rộc đi Hoàng Tân)

1000

Bến Giang, Xã Tân An

 

13

Cửa hàng xăng dầu Lạch Huyện

1500

Khu Công nghiệp Lạch Huyện, Xã Tiền Phong

 

14

Cửa hàng xăng dầu tuyến đường đại Yên - Yên Hưng đấu nối với đường 5b - trục đường Cao tốc HN-HP

5500

Thôn Tân Thành, Xã Hoàng Tân

 

15

Cửa hàng xăng dầu Liên Hoà

1500

Xóm 3, thôn Trung Bản, xã Liên Hoà

 

B

Trên sông:

Tấn

3

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

1

 

16

Tàu bán lẻ QN-3002-DNTN Hưng Dung

 40

Hà An

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

2

 

17

Tàu bán lẻ QN-2568 - Xí nghiệp vận tải và dịch vụ Quảng Ninh (Hạ Long di chuyển đến)

57 

Tuyến sông đi Hải Dương

 

18

Tàu bán lẻ xăng dầu trên biển

 

Tuyến sông Bạch Đằng

 

 

7. Huyện Hoành Bồ:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

19

 

A

Trên bộ:

m2

16

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

3

 

1

Cửa hàng số 86 - XN Xăng dầu Quảng Ninh

2700

Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất

 

2

Cửa hàng số 103 - XN Xăng dầu Quảng Ninh

3250

Thôn 3, Xã Quảng La.

 

3

Cửa hàng - DN TN Tuấn Ninh

1200

Tổ 5, khu 7, Thị trấn Tríi.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

13

 

4

Cửa hàng xăng dầu An Biên 1

3406

Thôn An Biên 1 - Xã Lê Lợi

 

5

 Cửa hàng xăng dầu thôn Tân Tiến

6500

Thôn Tân Tiến - Xã Lê Lợi

 

6

Cửa hàng Xích Thổ II (phía Bắc và Tây giáp đất Quy hoạch cây xanh, phía nam giáp đường Trới –Vũ Oai, hướng biển)

5000

Thôn Xích Thổ, xã Thống nhất

 

7

Cửa hàng Xích Thổ I

5000

Thôn Xích Thổ, Xã Thống Nhất.

 

8

Cửa hàng xăng dầu Thống Nhất (tỉnh lộ 337)

3150

Thôn Chợ, Xã Thống Nhất.

 

9

Cửa hàng xăng dầu thị trấn Trới

3000

Khu 2 -Thị trấn Trới

 

10

Cửa hàng xăng dầu ngã 3 Đồng Đặng

5000

Thôn Đồng Đặng, Xã Sơn Dương

 

11

Cửa hàng xăng dầu Tân Lập

3000

Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân

 

12

Cửa hàng xăng dầu Hà Lùng

3628

Thôn Hà Lùng, Xã Sơn Dương.

 

13

Cửa hàng xăng dầu Nán Dè

5000

Thôn Nán Dè, Xã Vũ Oai

 

14

Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình

5000

Thôn Thác Cát, Xã Hòa Bình

 

15

Cửa hàng xăng dầu Vườn Rậm

3000

Thôn Vườn Rậm, Xã Sơn Dương

 

16

Cửa hàng Xăng dầu Vũ Oai

5.000

Thôn Đồng Sang, xã Vũ Oai

 

B

Trên biển:

Tấn

3

 

I

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

3

 

18

Tàu bán lẻ SV 405 QN-1030 - Công ty Xăng dầu B12 (Hạ Long di chuyển đến)

 60

Phục vụ cụm cảng

 

19

Tàu bán lẻ trên biển

 

Phục vụ khu vực nhà máy xi măng

 

20

Tàu bán lẻ trên biển

 

Phục vụ khu vực nhà máy nhiệt điện

 

 

8. Huyện Vân Đồn:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

20

 

A

Trên bộ:

 

14

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

3

 

1

Cửa hàng - Công ty TNHH Thư­ơng mại và dịch vụ Hoàng Vinh

1980

Thôn Đông Tiến, Đông Xá

 

2

Cửa hàng - Công ty TNHH Thuỷ sản TM Vân Đồn

1500

 Thôn 4, xã Hạ Long,

 

3

Cửa hàng - Công ty TNHH Thuỷ sản TM Vân Đồn

276

Thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

11

 

4

Cửa hàng xăng dầu Đông Xá 2

3000

Thôn Đông Hà, Xã Đông Xá.

 

5

Cửa hàng xăng dầu Hạ Long (khu vực Hòn Cặp Xe)

1000

Thôn 11, xã Hạ Long

 

6

Cửa hàng xăng dầu Đồng Cậy

1000

Thôn Đồng Cậy, xã Đoàn Kết

 

7

Cửa hàng xăng dầu Bình Dân

6000

Thôn Đầm Tròn, xã Bình Dân.

 

8

Cửa hàng xăng dầu Thôn Cái Bầu

4000

Thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên

 

9

Cửa hàng xăng dầu Đại Làng

3000

Thôn Đài Làng, xã Vạn Yên

 

10

Cửa hàng xăng dầu Cầu Vân Tiên

5000

Thôn Đài Van, xã Đài Xuyên

 

11

Cửa hàng xăng dầu Ngọc Vừng

1000

Thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng

 

12

Cửa hàng xăng dầu Quan Lạn (Khu vực bến cảng)

4000

Thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn

 

13

Cửa hàng xăng dầu Minh Châu

1000

Thôn Ninh Hải, xã Minh Châu

 

14

Cửa hàng xăng dầu Bản Sen

1000

Thôn Nà Sắn, xã Thắng Lợi

 

B

Trên biển:

Tấn

6

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

3

 

15

Tầu bán lẻ QN1655H - Xí nghiệp Thương mại Bạch Đằng

105 

Phía Nam Hòn Đông Bìa.

 

16

Tầu bán lẻ QN-2347H - Cty TNHH Phát triển Xăng dầu đường thủy Quảng Ninh

200 

Khu vực Cảng Cái Rồng.

 

17

Tàu bán lẻ 08 QN-0222TS - Công ty TNHH Thuỷ sản thương mại Vân Đồn

 60

Khu vực Cửa Đối Cửa Vành, xã Minh Châu.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

3

 

18

Tàu bán lẻ QN-2364 - Công ty dịch vụ Thuỷ sản Huyền Trang(Hạ Long di chuyển đến)

 40

Khu vực Cảng Vạn Hoa

 

19

Tàu bán lẻ trên Biển

 

Khu vực Đảo Cống Tây, xã Thắng Lợi

 

20

Tàu bán lẻ trên Biển

 

Khu vực Cảng Cát Vân Hải

 

 

9. Huyện Tiên Yên:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

15

 

A

Trên bộ:

m2

12

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

5

 

1

Cửa hàng - Công ty cổ phần thư­ơng mại Tân Hòa

500

Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Tiên Yên

 

2

Cửa hàng số 81 - Công ty Xăng dầu B12

1000

Thôn Khe Tiên, Xã Yên Than.

 

3

Cửa hàng - Công ty cổ phần thư­ơng mại Tân Hòa

1000

Đư­ờng tránh phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên

 

4

Cửa hàng số 5 - Công ty Xăng dầu B12

500

Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên

 

5

Cửa hàng - Doanh nghiệp tư­ nhân Xí nghiệp Minh Anh

1000

Cầu Dốc đá, Xã Tiên Lãng.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

7

 

6

Cửa hàng xăng dầu Xã Hải Lạng (Đầu cầu Ba Chẽ)

3000

Đội 9, xã Hải Lạng

 

7

Cửa hàng xăng dầu Đông Hải

2000

Thông Làng Đài, xã Đông Hải

 

8

Cửa hàng xăng dầu - Quốc lộ 4B đi Mũi Chùa

2000

 Thôn Thủy Cơ, Xã Tiên Lãng

 

9

Cửa hàng xăng dầu Quốc lộ 4B đi Lạng Sơn

2000

 Thôn Nà Buống, xã Điền Xá

 

10

Cửa hàng xăng dầu Phong Dụ

2000

Thôn Tành Phò, Xã Phong Dụ

 

11

Cửa hàng xăng dầu Tiên Yên1

2000

Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng

 

12

Cửa hàng Đông Ngũ

2000

Thôn Kếnh Cốc, xã Đông Ngũ

 

B

Trên biển:

Tấn

3

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

1

 

12

Tầu bán lẻ QN-1437 - Công ty TNHH Trường Quốc An

 130

Luồng Sông Tiên Yên

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

2

 

13

Tàu bán lẻ - D.nghiệp tư nhân Hùng Phi

(di chuyển từ Cẩm Phả đến)

 40

Hùng Phi 02 QN-3059 Luồng TY-VĐồn

 

14

Tàu bán lẻ trên biển

 

Luồng Tiên Yên -Đầm Hà

 

 

10. Huyện Đầm Hà:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

11

 

A

Trên bộ:

 

9

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

5

 

1

Cửa hàng - Xí nghiệp Th. mại Đầm Hà

800

Thôn 2, xã Dực Yên

 

2

Cửa hàng - Xí nghiệp Th­.mại Đầm Hà

836

Khu 2, Trần Phú, TT Đầm Hà

 

3

Cửa hàng số 106 - C. ty Xăng dầu B12

3000

Phố Chu Văn An,Thị trấn Đầm Hà

 

4

Cửa hàng số 1 - Doanh nghiệp t­ư nhân Ngọc Linh

700

Thôn 3, xã Tân Bình,

 

5

Cửa hàng - Xí nghiệp Th. mại Đầm Hà

200

Thôn 5, Đầm Hà

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

4

 

6

Cửa hàng xăng dầu Xóm Giáo

2000

Xóm giáo, xã Đầm Hà

 

7

Cửa hàng xăng dầu Tân Bình

2000

Thôn Tân Hà, xã Tân Bình

 

8

Cửa hàng xăng dầu Bến tầu Đại Bình

3000

Thôn Nhâm Cao, Xã Đại Bình

 

9

Cửa hàng xăng dầu Quảng An

2000

Thôn Ba Nhất, Xã Quảng An

 

B

Trên biển:

Tấn

2

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

1

 

10

Tàu bán lẻ Toàn Dương 06-QN 0388 - Công ty Cổ phần Toàn Dương

148 

Khu vực Cửa Vàng.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

1

 

11

Tàu bán lẻ trên biển

 

Luồng Tiên Yên -Đầm Hà

 

 

11. Huyện Hải Hà:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

15

 

A

Trên bộ:

m2

11

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

4

 

1

Cửa hàng - DNTN Phạm Lý

2000

Km 258, thôn 8, xã Quảng Long

 

2

Cửa hàng số 2 - DN TN Ngọc Linh

1500

Km 266, thôn Minh Tân, xó Quảng Minh

 

3

Cửa hàng số 6 - Công ty Xăng dầu B12

1200

Số 2, đường Nguyễn Du,TT Quảng Hà

 

4

Cửa hàng Số 7 - Công ty Xăng dầu B12

900

Km 264, xã Phú Hải

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

7

 

5

Cửa hàng xăng dầu Đường Hoa

2000

Km 252, xã Đường Hoa

 

6

Cửa hàng xăng dầu Quảng Chính

1000

Km 262, xã Quảng Chính

 

7

Cửa hàng xăng dầu Quảng Thành

1800

Km 272, xã Quảng Thành

 

8

Cửa hàng xăng dầu Quảng Thành đi Quảng Đức

1500

Km 274, xã Quảng Thành

 

9

Cửa hàng xăng dầu Quảng Phong

1600

Thôn 9, Xã Quảng Phong

 

10

Cửa hàng xăng dầu Quảng Điền

1200

Xã Quảng Điền (Phục vụ công nghiệp cảng biển Hải Hà)

 

11

Cửa hàng xăng dầu Bắc Phong Sinh

1000

( tỉnh lộ 340), xã Quảng Đức

 

B

Trên biển:

Tấn

4

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

1

 

12

Tàu bán lẻ QN-4056 - Công Ty TNHH Vũ Xuân Lâm

 110

Neo đậu Cửa Đại

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

3

 

13

Tầu bán lẻ trên biển

 

Khu vực xã Tiến Tới

 

14

Tầu bán lẻ trên biển

 

Khu vực xã Quảng Thắng

 

15

Tầu bán lẻ trên biển

 

Khu vực xã Quảng Minh

 

 

12. Huyện Bình Liêu:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích m2

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (I+II)

 

6

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

2

 

1

Cửa hàng xăng dầu Hoành Mô

4500

Thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô

 

2

Cửa hàng - Công ty TM - DV Bình Liêu

3000

Khu Bình Công I, TT Bình Liêu

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

4

 

3

Cửa hàng xăng dầu Vô Ngại

3000

Thôn Cầu Sắt, xã Vô Ngại

 

4

Cửa hàng xăng dầu Lục Hồn

3000

Thôn Cáng Bắc, xã Lục Hồn

 

5

Cửa hàng xăng dầu Đồng Văn

3000

Thôn Nặm Pó, xã Đồng Văn

 

6

Cửa hàng xăng dầu Húc Động

2000

Thôn Nà Ếch, xã Húc Động

 

 

13. Huyện Ba Chẽ:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích m2

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (I+II)

 

7

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

1

 

1

Cửa hàng - Công ty TNHH TM-DV Bắc Dương

615

Khu 7, Thị trấn Ba Chẽ

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

5

 

2

Cửa hàng thị trấn

3000

Khu 6, Thị trấn Ba Chẽ

 

3

Cửa hàng xăng dầu Khe Nháng

2000

Thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm

 

4

Cửa hàng xăng dầu Khe Xa

2000

Thôn Khe Xa, xã Đạp Thanh

 

5

Cửa hàng xăng dầu Đồng Giảng

1500

Thôn Đồng Giảng, xã Lương Mông

 

6

Cửa hàng xăng dầu Nam Sơn

2000

Trục đường 329, Khe Sâu, xã Nam Sơn

 

7

Cửa hàng Đồn Đạc

1500

Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc

 

 

14. Huyện Cô Tô:

STT

Tên cửa hàng/doanh nghiệp

Diện tích/

Trọng tải

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

6

 

A

Trên bộ:

m2

3

 

I

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

3

 

1

Cửa hàng xăng dầu thị trấn Cô tô

1000

Thị trấn Cô Tô

 

2

Cửa hàng xăng dầu Thanh Lân

1000

Xã Thanh Lân

 

3

Cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến

1000

Xã Đồng Tiến

 

B

Trên biển:

Tấn

3

 

I

Cửa hàng xăng dầu hiện có tiếp tục duy trì hoạt động:

 

1

 

4

Tàu bán lẻ QN-1466H - Xí nghiệp xăng dầu Hạ Long

 80

Xã Thanh Lâm H. Cô Tô.

 

II

Cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới:

 

2

 

5

Tầu bán lẻ trên biển

 

Cảng Bắc Vàng

 

6

Tầu bán lẻ trên biển

 

Cảng Cô Tô

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

17 CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHẢI DI CHUYỂN DO KHÔNG PHÙ HỢP
(Kèm theo Quyết định số: 2913 /QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh)

STT

Tên cửa hàng

Địa phương

Trực thuộc

A

Trên bộ: 12 cửa hàng

 

 

1

CHXD Loong Toòng

TP. Hạ Long

Công ty TNHH Phúc Hải

2

Cửa hàng xăng dầu Cột 5

TP Hạ Long

Xí nghiệp VTVT Hòn Gai

3

Cửa hàng xăng dầu số 108

TP. Hạ Long

Xí nghiệp Xăng dầu Q.Ninh

4

CHXD Hạ Long, phường Hồng Hà

TP Hạ Long

Chi nhánh Công ty VLXD và XLTM Quảng Ninh

5

CHXD Phố Long Tiên

H.Tiên Yên

Cty CP TM Tân Hòa

6

CHXD số 18 Mạo Khê

H. Đông Triều

Xí nghiệp Xăng dầu Q.Ninh

7

CHXD xã Bình Dương

H. Đông Triều

Công ty TNHH Ánh Dương

8

CHXD số 17 Cầu Sến

TX Uông Bí

Xí nghiệp Xăng dầu Q.Ninh

9

CHXD số 61Quang Trung

TX Uông Bí

Xí nghiệp Xăng dầu Q.Ninh

10

CHXD Phường Cẩm Tây

TX Cẩm Phả

Công ty VTVT Cẩm Phả

11

CHXD Phường Mông Dương

TX Cẩm Phả

Công ty VTVT Cẩm Phả

12

Cửa hàng số 9 - Phường Ka Long

TP Móng Cái

Công ty Xăng dầu B12

B

Trên biển: 5 cửa hàng

13

Tàu bán lẻ - Tàu 2G50-N2568 tại P. Hồng Hải.

TP. Hạ Long

Xí nghiệp vận tải và dịch vụ Quảng Ninh

14

Tàu bán lẻ - Tàu SV 405 QN-1030 Neo đậu tại phường Hồng Hải

TP. Hạ Long

Công ty Xăng dầu B12

15

Tàu bán lẻ - Tàu Quang Trung 01, QN-1585 Bài thơ, tại khu vực Đầu Mối

TP. Hạ Long

Xí nghiệp TM Cao Xanh

16

Tàu bán lẻ - Luồng Bài Thơ,

TP. Hạ Long

Công ty dịch vụ Thuỷ sản Huyền Trang

17

Tàu bán lẻ - Hïng Phi 01 QN-3059, Cảng Cửa Ông,

TX Cẩm Phả

Doanh nghiệp t­ư nhân Hùng Phi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2913/QĐ-UBND ngày 27/09/2010 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.009

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!