Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2823/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 25/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2823/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THUÊ ĐẤT CỦA NHÀ MÁY SỬA CHỮA VÀ ĐÓNG TÀU SÀI GÒN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 886/TTG NGÀY 24/9/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998 và ngày 29/6/2001 ;
Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ;
Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ ;
Căn cứ các Giấy phép đầu tư số 1764/GP ngày 05/12/1996, số 1764/GPĐC ngày 26/9/1997, số 1764/GPĐC2 ngày 19/12/1997 và số 1764/GPĐC3 ngày 09/01/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất tại công văn số 3932/ĐCNĐ-QLĐ ngày 10/6/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh thời gian thuê đất của Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn tại quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 24/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau :

Thời gian thuê đất là 35 năm kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư 05/12/1996.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này Sở Địa chính-Nhà đất, Cục Thuế thành phố giải quyết :

2.1- Sở Địa chính-Nhà đất :

- Ký hợp đồng thuê đất.

- Trình ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn.

2.2- Cục Thuế thành phố : Thu tiền thuê đất của Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn theo quy định tại Giấy phép đầu tư.

Điều 3. Các nội dung khác của quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 24/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ vẫn không thay đổi.

Quyết định này là một bộ phận không thể tách rời của quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 24/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 2, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Giám đốc Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT
- Tổ ĐT, ĐB (2b)
- Lưu (ĐT/Ch)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2823/2003/QĐ-UB ngày 25/07/2003 điều chỉnh thời gian thuê đất của Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn tại Quyết định 886/TTg -1998 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240