Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2724/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 18/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2724/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của
ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện
cổ phần hóa ; Công ty Vật tư tổng hợp thành phố ;

Xét tờ trình số 217/ĐMDN ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần : 32.500.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho Cán bộ - Công nhân viên trong doanh nghiệp : 37,83% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 11,76% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 11,17% vốn

điều lệ.

2- Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá, được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2001

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 256.622.971.211 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 32.440.342.372 đồng.

4- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 38.205 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 1.146.150.000 đồng.

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 7.030 cổ phần.

Phần giá trị được vay trả dần : 492.100.000 đồng.

Điều 2.- Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ;

Tên giao dịch quốc tế : GENERAL MATERIAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY ;

Tên gọi tắt : GEMEXIM CO ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 117 Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Kinh doanh các loại vật tư : Kim khí, hóa chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, máy móc thiết bị, phụ tùng, bán lẻ xăng dầu trong nước.

- Nhập khẩu : Kim khí, hóa chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, máy móc thiết bị, phụ tùng,… (được Nhà nước cho phép).

- Xuất khẩu : Sắt phế liệu, cao su, hàng hóa khác (được Nhà nước cho phép).

- Kinh doanh : Phương tiện vận tải. Vật tư, nguyên liệu giấy, ngành dệt, ngành thực phẩm, mỹ phẩm, trang trí nội thất, đồ điện gia dụng, hàng may mặc, da giày, da lông thú từ nguồn chăn nuôi.

- Sản xuất và kinh doanh ngành hàng sơn. Bán buôn xăng dầu trong nước. Khai thác và kinh doanh đá xây dựng.

- Kinh doanh vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng theo quy định của Nhà nước.

- Kinh doanh : Phụ tùng ôtô, hàng điện máy, thứ liệu. Dịch vụ vận chuyển và kho bãi. Sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu. Sản xuất nam châm điện, que hàn điện, sản xuất các phụ kiện cho đường dây điện trung và cao thế. Gia công cơ khí, sửa chữa phục hồi máy móc thiết bị.

- Nhập khẩu : Phương tiện vận tải. Vật tư, nguyên liệu giấy, ngành dệt, ngành thực phẩm, mỹ phẩm. Trang trí nội thất, đồ điện gia dụng, hàng may mặc, da giày, da lông thú từ nguồn chăn nuôi. Thiết bị vệ sinh, gạch men.

- Xuất khẩu : Nông sản, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Khai thác, kinh doanh đất, cát, sỏi (thuộc nhóm khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường).

- Kinh doanh khí đốt hóa lỏng (chỉ hoạt động khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

- Kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn gia súc, thức ăn nuôi thủy sản.

- Mua bán máy văn phòng, vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành in.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh :

- Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 307/QĐ-UB ngày 31/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh sau khi Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn,

Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- BCĐ ĐM & PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- Văn phòng Thành ủy, Ban TC/TU
- Thường trực Ban ĐMQLDN/TP
- Sở LĐTB & XH, Cục Thuế TP
- Kho bạc Nhà nước TP, Công an TP
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN, TH, TM
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2724/2003/QĐ-UB ngày 18/07/2003 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.886

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222