Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2006/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 27/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 27/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Căn cứ Quyết định số 127/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và thí điểm Hội đồng quản trị Tổng công ty ký hợp đồng với Tổng giám đốc;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện (Tờ trình số 08/VEC/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2006);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện và Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện.

2. Công ty mẹ có:

a) Tên gọi: Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam;

b) Tên giao dịch quốc tế: VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION;

c) Tên viết tắt: VEC;

d) Tên thương hiệu sản phẩm: EMIC

đ) Trụ sở chính: số 41 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

e) Vốn điều lệ: 500,442 tỷ đồng (Năm trăm tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng).

3. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

4. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty mẹ:

a) Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng điện công nghiệp và dân dụng;

b) Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo, đếm điện 1 pha, 3 pha (có dòng điện 1 chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế;

c) Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây lắp điện, xây lắp công nghiệp và dân dụng;

d) Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng;

đ) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Công ty con là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty cổ phần có vốn góp chi phối, được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mỗi công ty, gồm có:

1. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari.

2. Công ty TNHH một thành viên Thiết bị điện.

3. Công ty TNHH một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam.

4. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội.

5. Công ty Vật tư và Xây dựng.

6. Công ty cổ phần Khí cụ điện 1.

7. Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam có trách nhiệm:

1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, Quy chế thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tại Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt;

2. Xây dựng Quy chế tài chính của Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

3. Chỉ đạo xây dựng phương án cổ phần hoá các công ty con trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định theo lộ trình quy định tại Quyết định số 127/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ để cổ phần hoá toàn Tổng công ty vào thời điểm phù hợp, cụ thể:

 a) Năm 2006 - 2007 chuyển thành công ty cổ phần:

 - Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari.

 - Công ty TNHH một thành viên Thiết bị điện.

 - Công ty TNHH một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam.

 - Công ty Vật tư và Xây dựng.

 b) Năm 2008 - 2009 chuyển thành công ty cổ phần:

 - Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

BỘ TRƯỞNG

 
 
 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2006/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209