Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 265/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 265/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BÔNG VIỆT NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Bông Việt Nam - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Bông Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Bông Việt Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Bông Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Conton one member of state responsibility limited company.

- Tên viết tắt tiếng Anh: VCC Ltd.

- Vốn điều lệ: 38.434.385.462 đồng (ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm sáu mươi hai đồng).

- Trụ sở chính: lô I. 15-16-17, đường D2, Bắc Văn Thánh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: sản xuất kinh doanh sợi, xuất nhập khẩu bông vải, vật tư nông nghiệp, thiết bị phục vụ cho sản xuất, chế biến bông và các sản phẩm của bông sau thu hoạch, sản xuất kinh doanh giống bông và các loại cây trồng nông nghiệp khác; kinh doanh các sản phẩm ngành dệt may, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và tiêu dùng và kinh doanh các ngành nghề khác theo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Mô hình tổ chức quản lý của Công ty: Hội đồng quản trị.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

Địa chỉ: số 25 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Bông Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Bông Việt Nam.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Bông Việt Nam có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Bông Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Bông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 265/2005/QĐ-TTg ngày 26/10/2005 về việc chuyển Công ty Bông Việt Nam thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.028

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!