Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2560/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 11/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2560/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 80/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa ;
Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UB ngày 02/6/2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng ;
Xét Tờ trình số 181/ĐMDN ngày 23/6/2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài đối với Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng, gồm các ông – bà sau đây :

1. Chủ tịch Hội đồng : Ông Nguyễn Trí Quang, Phụ trách Phòng phân tích và tư vấn của Công ty chứng khoán BSC.

2- Các thành viên khác :

- Bà Nguyễn Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

- Bà Huỳnh Ngọc Cẩm, Phó phòng quản lý sản xuất kinh doanh Ban Tài chính Quản trị Thành ủy ;

- Ông Trần Duy Thiết, Kế toán trưởng Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng ;

- Ông Lâm Minh Nhựt, Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính Thương mại – Dịch vụ Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài tại Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng như sau :

1- Ban hành quy chế đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2- Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo đúng quy chế đã ban hành.

3- Quyết định công bố giá khởi điểm.

4- Giám sát và quản lý việc phát hành phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần.

5- Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá.

6- Tuyên bố cuộc đấu giá không thành (nếu xảy ra).

7- Báo cáo tình hình và kết quả bán đấu giá, gởi về ủy ban nhân dân thành phố và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng và các Ông - Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp TW
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực ủy ban nhân dân TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Thường trực BĐM quản lý doanh nghiệp TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc BìnhVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2560/2003/QĐ-UB ngày 11/07/2003 thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.079

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!