Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 240/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 240/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức - doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức (sau đây gọi tắt là công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức.

- Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty nhiệt điện Thủ Đức.

- Tên giao dịch quốc tế: THU DUC THREMAL POWER COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt tiếng Anh: TDTP Co, Ltd.

- Vốn điều lệ đăng ký: 66.000.000.000 đồng.

- Trụ sở chính: Km số 09, xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng.

- Sản xuất, kinh doanh nước cất, khí Hydro.

- Các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt: các trạm biến áp có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống, các nhà máy điện, tua bin khí có công suất mỗi tổ máy từ 100 MW trở xuống.

- Các dịch vụ: sấy, lọc dầu cách điện, thí nghiệm điện, thí nghiệm hóa, giữ hộ dầu, cho thuê bồn chứa.

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công xây lắp và các dịch vụ tư vấn xây dựng khác.

- Vận chuyển nhiên liệu.

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực về quản lý, vận hành bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty và bộ máy giúp việc. Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam quyết định phương án cụ thể.

2. Tổ chức và hoạt động của công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Điều 6. Chủ tịch công ty và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Chủ tịch công ty, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 7;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công nghiệp;
- Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng CP, các Vụ: TH, KTTH, CN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Trang 40.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 240/2005/QĐ-TTg ngày 04/10/2005 về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.331

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!