Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 10/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10  tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 24/2002/QĐ-BCN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14-3-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ và Chất lượng sản phẩm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định được ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho các quy định trước đây của Bộ công nghiệp về tiêu chuản sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Đặng Vũ Chư

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY
(Ban hành kèm theo quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

1- Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Quy định này đề ra các tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy (sau đây gọi tắt là xe gắn máy) thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo luật pháp Việt Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài).

2- Về quy mô đầu tư:

a) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy phải tự đầu tư chế tạo hoặc liên doanh đầu tư chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết xe gắn máy đạt tỷ lệ nội địa hoá tối thiếu là 20% (theo Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14-3-2002 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20-11-2001 của Liên bộ tài chính, Công nghiệp và Tổng cục Hải quan). Trong đó phải gắn với việc sản xuất những linh kiện thuộc một số trong các nhóm phụ tùng chủ yếu như: động cơ, khung xe, bộ phận truyền động.

Liên doanh sản xuất phụ tùng phải tuân thủ Thông tư liên tịch nêu trên và hướng dẫn bổ sung của Liên Bộ Tài chính, Công nghiệp tại Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04 tháng 6 năm 2002.

b) Doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết do doanh nghiệp sản xuất, dây chuyền lắp ráp và kiểm tra chất lượng xe gắn máy bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với công suất lấp ráp theo thiết kế.

c) Nhà xưởng sản xuất, lắp ráp xe gắn máy phải được thiết kế, xây dựng theo đúng luận chứng kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp công suất thiết kế và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về điều kiện vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và bảo đảm cảnh quan chung; có hệ thống xử lý chất thải phù hợp với tính chất sản xuất cụ thể của doanh nghiệp.

Nhà xưởng, kho bãi, khu văn phòng điều hành sản xuất cũng như các công trình phụ khác của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy phải được xây dựng trên khu đất được thuê sử dụng dài hạn từ 15 năm trở lên theo quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương. Khu vực sản xuất phụ tùng phải được bố trí tách biệt với khu vực lắp ráp xe gắn máy, có diện tích mặt bằng đủ cho bố trí dây chuyền thiết bị công nghệ chế tạo. Nền nhà xưởng phải được phủ sơn chống trơn, có vạch chỉ giới phân biệt rõ lối đi an toàn và mặt bằng công nghệ sản xuất.

d) Đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp động cơ thực hiện theo quy định tại mục a, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14-3-2002 của Thủ tướng Chính phủ và mục 2.1 khoản 2 Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04-6-2002, trong đó doanh nghiệp phải tự đầu tư sản xuất được ít nhất một chi tiết hoặc cụm chi tiết hoàn chỉnh sau đây: Cụm đầu xy lanh, cụm thân máy, cụm trục khuỷu pit-tông, bộ ly hợp, cụm trục cam-xupap, bộ phát điện, cụm truyền hộp số và bộ chế hoà khí.

Động cơ xe gắn máy do doanh nghiệp sản xuất lắp ráp phải được đầu tư công nghệ chế tạo, có thiết kế sản phẩm hoặc được chuyển giao công nghệ hợp pháp.

d) Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chương trình sản xuất xe gắn máy và động cơ xe gắn máy thực hiện theo đúng luận chứng kinh tế - kỹ thuật, Giấy phép đầu tư và các quy định khác có liên quan của Nhà nước Việt Nam. Trường hợp trong các hồ sơ văn bản trên chưa quy định cụ thể, các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định này.

3- Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm:

a) Xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy do doanh nghiệp sản xuất phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật về thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo và kiểm tra chất lượng; không vi phạm quyền bảo hộ về sở hữu công nghiệp; các phụ tùng mua về lắp ráp phải bảo đảm tính pháp lý về nguồn gốc xuất xứ.

b) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy phải tuân thủ các quy định hiện hành về chất lượng hàng hoá; phải thực hiện hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy do mình sản xuất, lắp ráp.

c) Xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy xuất xưởng do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phải được ghi nhãn hàng hoá và có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

4- Tiêu chuẩn về trình độ kỹ thuật, công nghệ.

a) Xe gắn máy phải được lắp ráp trên băng chuyền theo đúng quy trình công nghệ với đầy đủ trang bị gá lắp và kiểm tra chuyên dùng (hệ thống cấp khí nén, súng xiết bu lông đai ốc, thiết bị cân vành, vào lốp, ép vòng bi, gá lắp cụm phuốc, khung xe, động cơ, v.v...)

Xe gắn máy xuất xưởng phải được kiểm tra 100% về các chỉ tiêu tổng hợp như độ trùng vết bánh xe, hiệu quả phanh, tốc độ, độ chụm và cường độ chiếu sáng của đèn, nồng độ khí thải (CO, HC) và độ ồn. Doanh nghiệp phải thực hiện chạy thử xe lăn bánh trên đường với số lượng không ít hơn 1% số xe xuất xưởng và trên quãng đường có chiều dài ít nhất 10 km cho mỗi xe.

Kết quả kiểm tra chất lượng đối với xe xuất xưởng phải được lưu giữ có hệ thống vào máy tính (kèm theo thời gian kiểm tra, số thứ tự xe xuất xưởng, số khung, số máy, người kiểm tra) trong thời gian tổi thiểu là ba năm.

b) Động cơ do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phải được kiểm tra xác suất với số lượng không ít hơn 1% về các chỉ tiêu tổng hợp như số vòng quay, mô men xoắn, công suất, suất tiêu hao nhiên liệu, độ ồn và nồng độ khí xả. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ vào máy tính (kèm theo thời gian kiểm tra, số máy, người kiểm tra) trong thời gian tối thiểu là ba năm.

Khung xe do doanh nghiệp sản xuất phải được kiểm tra xác suất với số lượng không ít hơn 1% về độ bền, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm xuất xưởng. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ vào máy tính (kèm theo thời gian kiểm tra, số khung, người kiểm tra) trong thời gian tối thiểu là ba năm.

5- Tiêu chuẩn về trình độ cán bộ, công nhân kỹ thuật và tổ chức, quản lý sản xuất.

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 trở đi, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

b) Doanh nghiệp phải có đủ lực lượng cán bộ quản lý, kỹ sư thiết kế, công nghệ và công nhân kỹ thuật; có mạng lưới đại lý bán hàng, cơ sở bảo hành, theo dõi chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Địa điểm và chế độ bảo hành sản phẩm phải được thông tin đầy đủ trong phiếu bảo hành kèm theo xe bán cho khách hàng.

6- Hướng dẫn thực hiện.

a) Bộ Công nghiệp giao cho Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm làm đầu mối hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra thực tế và trình lãnh đạo Bộ ký văn bản xác nhận cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp mới, Bộ Công nghiệp sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ra văn bản xác nhận.

b) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, sáu tháng và cả năm về tình hình đầu tư nội địa hoá sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe gắn máy về Bộ Công nghiệp để theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 24/2002/QD-BCN

Hanoi, June 10, 2002

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON CRITERIA OF MOTORCYCLE-MANUFACTURING AND/OR -ASSEMBLING ENTERPRISES

THE MINISTER OF INDUSTRY

Pursuant to the Government’s Decree No.74/CP of November 1, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.38/2002/QD-TTg of March 14, 2002 on management of the manufacture, assembly and import of motorcycle components;
At the proposal of the director of the Department for Technology and Product Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on criteria of motorcycle-manufacturing and/or -assembling enterprises.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The Regulation issued together with this Decision shall replace the earlier regulations of the Ministry of Industry on motorcycle manufacture and assembly criteria.

The director of the Office, the chief inspector, the directors of the departments, and the director of the Department for State Specialized Management of the Ministry, as well as the motorcycle-manufacturing and/or -assembling enterprises shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTER OF INDUSTRY
Dang Vu Chu

 

REGULATION

ON CRITERIA OF MOTORCYCLE-MANUFACTURING AND/OR -ASSEMBLING ENTERPRISES
(Issued together with the Industry Minister’s Decision No. 24/2002/QD-BCN of June 7, 2002)

1. Scope and subjects of application

This Regulation prescribes the criteria of motorcycle-manufacturing and/or-assembling enterprises of all economic sectors, which are set up under Vietnamese laws (including foreign-invested enterprises).

2. On the investment scale

a/ The motorcycle-manufacturing and/or-assembling enterprises must make investment by themselves or enter into joint ventures for investment in manufacturing motorcycle details and/or detail assemblies so as to attain the minimum localization rate of 20% (according to the Prime Minister’s Decision No.38/2002/QD-TTg of March 14, 2002 and Joint Circular No.92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ of November 20, 2001 of the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and the General Department of Customs), which must be associated with the manufacture of components belonging to the major groups of accessories such as engines, frames, transmission components.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Enterprises must make investment in technological equipment systems to manufacture details and/or detail assemblies by themselves; the motorcycle assembly and quality control chains must ensure technical requirements and conform to the designed assembly capacity.

c/ The motorcycle-manufacturing and -assembling workshops must be designed and built strictly according to the economic-technical blueprints already approved by the competent authority, conforming to the designed capacity and complying with the State’s current regulations and criteria on hygiene and labor safety, fire and explosion prevention and fighting as well as environmental protection, ensuring the surrounding landscape; and have waste treatment systems suited to the enterprises’ concrete production characteristics.

Workshops, warehouses and storing yards, offices and auxiliary works of the motorcycle-manufacturing and/or-assembling enterprises must be built on land areas leased for long-term use for 15 years or more under the localities’ industrial development plannings. The motorcycle accessories-manufacturing zones must be arranged separately from the motorcycle-assembling zones, with a sufficient ground area for arrangement of manufacturing technological chains. The workshops’ floor must be covered with anti-slip paint, painted with boundary lines to show safe passages and production technological sites.

d/ For enterprises manufacturing and/or assembling engines, they shall comply with the provisions at Item a, Clause 1, Article 2 of the Prime Minister’s Decision No.38/2002/QD-TTg of March 14, 2002 and Item 2.1, Clause 2 of Joint Circular No.52/2002/TTLT-BTC-BCN of June 4, 2002, under which enterprises must make investment by themselves to manufacture at least one of the following complete details or detail assemblies: cylinder head assembly, crank case assembly, crank shaft assembly-piston, clutch assembly, cam axis assembly- valve, AC generation set, gearbox transmission assembly and carburetor.

Enterprises manufacturing and/or assembling motorcycle engines must make investment in their manufacturing technology, have product designs or lawfully- transferred technologies.

d/ For foreign-invested enterprises, their motorcycle- and/or motorcycle engine-manufacturing programs must strictly comply with the economic- technical blueprints, investment licenses and other relevant regulations of the Vietnamese State. In cases where the said dossiers or documents have no specific provisions thereon, the enterprises must abide by this Regulation.

3. Product quality criteria

a/ Motorcycles and motorcycle accessories manufactured by enterprises must be accompanied with full dossiers and technical documents on designs, manufacturing technologies and quality control process, must not infringe upon the right to industrial property protection; accessories bought for assembly must have lawful origins.

b/ The motorcycle-manufacturing and/or-assembling enterprises must comply with current regulations on goods quality and announce standards on the quality of commercial motorcycles and motorcycle accessories manufactured and/or assembled by themselves.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Criteria on technical and technological levels

a/ Motorcycles must be assembled on conveyor belts in strict compliance with the technological process with adequate fixing and specialized inspection equipment (the pneumatic system, bolt- and nut-screwing guns, rim-balancing and tire-fitting, ball bearing-pressing equipment, equipment for fixing the fork assembly, frames, engines...).

The lined-off motorcycles must be wholly checked regarding their general norms such as the overlap of wheel traces, brakes, speed, the luminous concentration and intensity of lights, the concentration of exhaust gas (CO, HC) and noise. Enterprises must test their motorcycles by letting at least 1% of the lined-off ones run on the road for a distance of at least 10 km each.

The results of quality inspection of the lined-off motorcycles must be filed systematically in computers (together with the inspection time, the ordinal numbers of the lined-off motorcycles, frame numbers, engine numbers and inspectors) for at least 3 years.

b/ At least 1% of engines manufactured or assembled by enterprises must be checked at random regarding their general norms such as the number of cycles, torque, capacity, fuel consumption rate, noise and exhaust gas concentration. The checking results must be filed in computers (together with the checking time, engine numbers and checkers) for at least 3 years.

At least 1% of frames manufactured by enterprises must be checked at random regarding their durability and satisfaction of technical requirements for lined-off products. The checking results must be filed in computers (together with the checking time, frame numbers and checkers) for at least 3 years.

5. Criteria on the qualifications of personnel and technical workers as well as production organization and management

a/ As from January 1, 2004, the motorcycle-manufacturing and/or-assembling enterprises must obtain certificates of the ISO 9001-2000 quality control system.

b/ Enterprises must have an adequate contingent of managerial personnel, designers, technological engineers and technical workers; and a network of sale agents and establishments providing product warranty, monitoring product quality and providing post-sale services. The locations and regime of product warranty must be fully indicated in the warranty cards accompanied with motorcycles sold to customers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ The Ministry of Industry assigns the Department for Technology and Product Quality Control to act as the main body in providing guidance for enterprises, organizing site inspection and submitting to the Ministry’s leaders for signing written certifications for enterprises. For new enterprises, the Industry Ministry shall report to the Prime Minister before issuing written certifications.

b/ The motorcycle-manufacturing and/or-assembling enterprises shall have to submit quarterly, biannual and annual reports on the situation of investment and localization of motorcycle manufacture, assembly and trading to the Industry Ministry for monitoring, sum-up and further report to the Prime Minister.

 

 

MINISTER OF INDUSTRY
Dang Vu Chu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2002/QĐ-BCN ngày 10/06/2002 về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.782

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!