Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2009 về thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2307/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2307/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TỔ ĐÀM PHÁN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN GÓP VỐN CỦA BÊN VIỆT NAM CHO BÊN NƯỚC NGOÀI TRONG CÔNG TY LIÊN DOANH CAO ỐC SAIGON METROPOLITAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 647/TTr-SNV ngày 04 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan, gồm các thành viên sau:

1. Ông Lư Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng;

2. Ông Tạ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Tổ Phó;

3. Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

4. Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên;

5. Ông Lê Thanh Tân, Phó Chánh Thanh tra thành phố, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thành phố, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng Bình Minh, Thành viên;

Điều 2. Tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan có nhiệm vụ:

1. Làm việc và thông báo cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh Cao ốc Saigon Metropolitan mức giá và các điều kiện chuyển nhượng góp vốn của bên Việt Nam đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Thông báo số 209/TB-VP ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

2. Báo cáo kết quả làm việc cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB : CT, các PCT;
- Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP;
- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Sở Nội vụ (2b);
- Công ty TNHH một thành viên XD Bình Minh;
- VPUB: Các PVP, Các Phòng CV;
- Lưu : VT, (VX-Nh) L.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2009 về thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.237
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53