Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2006/QĐ-UB về chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 23/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ - CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 94/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số 441/VPCP- ĐMDN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
- Xét đề nghị của Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Tên đầy đủ tiếng Việt Công ty mẹ: Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

- Tên viết tắt: HAPROSIMEX GROUP

- Tên giao dịch quốc tế: HAPROSIMEX GROUP

- Biểu tượng công ty


Logo

HAPROSIMEX

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Phố Hàng Lược - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.8267708; Fax: 04.8264014

- E-mail: Haprosimex@.hn.vnn.vn

Điều 2. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân:

1. Công ty mẹ: Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội là Công ty nhà nước, hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước. Công ty mẹ có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

2. Công ty mẹ có vốn và tài sản riêng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu về phần vốn và tài sản đầu tư vào các công ty con, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết khác theo quy định của pháp luật;

3. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội trước đây.

4. Công ty mẹ chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý chuyên ngành khác của Trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh:

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty mẹ:

- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty mẹ, công ty con, công ty cổ phần, công ty liên doanh liên kết khác đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND Thành phố giao.

- Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

- Tham gia xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh và phát triển thương mại kinh tế xã hội của Thành phố;

- Tổ chức hệ thống phân phối trong nước, xuất khẩu các sản phẩm của công ty ra nước ngoài.

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

a) Đầu tư, quản lý vốn đầu tư; trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu trong các ngành, nghề, lĩnh vực chính sau:

- Tổ chức các cơ sở sản xuất hàng dệt, may mặc, dệt len, lắp ráp xe gắn máy, chế biến nông lâm sản để xuất khẩu.

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng: thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, hàng nông lâm sản, hải sản, lương thực, thực phẩm, khoáng sản, vật tư nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng, hàng tiêu dùng, phương tiện cho các ngành sản xuất, phân bón.

- Nhập khẩu phương tiện vận tải, ôtô, xe máy, thiết bị vật liệu trang trí nội thất.

- Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, công trình công cộng, giao thông, văn hóa;

- Kinh doanh bất động sản;

- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, kho, bến bãi đỗ xe, siêu thị, giao nhận vận chuyển hàng hóa, các dịch vụ đô thị khác...

- Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch.

- Mua, bán, nhập khẩu máy điện thoại và thiết bị điện tử viễn thông.

- Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; Dịch vụ thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ khu vực vui chơi thể thao.

- Tổ chức đào tạo, dậy nghề; Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định hiện hành của Pháp luật.

- Hợp tác, liên doanh, liên kết, mở cửa hàng, đại lý giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của công ty và sản phẩm liên doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

b) Đầu tư và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết khác.

c) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Vốn điều lệ

Vốn của công ty mẹ tại thời điểm thành lập bao gồm:

- Vốn nhà nước được hạch toán tập trung tại công ty mẹ.

- Vốn nhà nước do công ty mẹ đã tham gia liên doanh đầu tư với nước ngoài, các công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết khác.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức quản lý:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ gồm:

- Hội đồng quản trị: có từ 3 - 5 thành viên

- Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Tổng Giám đốc và không quá 04 Phó tổng Giám đốc

- Kế toán trưởng

- Bộ máy giúp việc gồm các phòng nghiệp vụ:

+ Phòng Tổ chức Hành chính

+ Phòng Kế toán tài chính

+ Phòng Kế hoạch đầu tư và Tổng hợp

+ Phòng Thông tin Kinh tế và Thị trường

+ Các phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Các đơn vị và chi nhánh trực thuộc.

Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo trong bộ máy quản lý, điều hành của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của công ty được UBND thành phố phê duyệt và theo quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố về công tác cán bộ.

2. Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội có các công ty con và công ty liên doanh, liên kết sau:

a/ Công ty con là công ty cổ phần trong đó công ty mẹ nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên:

- Công ty cổ phần May xuất khẩu Thanh Trì

- Công ty cổ phần Mũ xuất khẩu Hà Nội

- Công ty liên doanh HAPROSIMEX-MSA.

b/ Công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết mà công ty mẹ giữ cổ phần dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh Hà

- Công ty cổ phần Mỹ nghệ xuất nhập khẩu Hà Nội

- Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh bao bì và hàng xuất khẩu Hà Nội

- Công ty cổ phần Thanh Phong

- Công ty cổ phần May 40.

- Công ty Liên doanh TNHH MSA-HAPRO

Các công ty con, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để mở rộng quy mô phát triển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội được nghiên cứu thành lập thêm hoặc tiếp nhận một số công ty con, công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 6. Giao nhiệm vụ.

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành ngay việc cổ phần hoá 02 xí nghiệp trực thuộc công ty theo lộ trình đã được phê duyệt (trong quý II năm 2006) và tiến hành cổ phần hóa công ty Mẹ vào năm 2007;

- Nghiên cứu, đề xuất trình UBND Thành phố quyết định chuyển giao quyền quản lý vốn nhà nước ở một số doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh, công nghệ, thị trường tương đồng sang Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội quản lý để mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành, nâng cao năng lực, hiệu quả, sức cạnh tranh, quy mô và tăng vốn cho công ty.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các Ban, Ngành có liên quan chỉ đạo công ty xây dựng phương án và đề xuất nhân sự cụ thể, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và công ty tiến hành tổ chức triển khai quyết định này.

3. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty mẹ - Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội:

- Hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động, Qui chế tài chính của Công ty để trình UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính phê duyệt.

- Nghiên cứu, xây dựng các nội quy, quy chế, quy định, phương án SXKD để thống nhất chỉ đạo về quản lý và điều hành nhằm từng bước đưa công ty đi vào ổn định và phát triển.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội và các doanh nghiệp có tên tại Điều 5 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2006/QĐ-UB ngày 08/03/2006 về chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31