Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 218/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp kèm theo quyết định 117/2006/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 218/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 10/05/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của liên Sở: Công nghiệp – Xây dựng tại Công văn số 456/LS/SCN-SXD ngày 14/08/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi chung là Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 10/05/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 4, Điều 4 của Quy chế như sau:

- Lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp nộp tại Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp tại Sở Tài nguyên – Môi trường để tổ chức thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi điểm 3.1, khoản 3, Điều 11 của Quy chế: Chủ trì thẩm định quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Bãi bỏ nội dung của điểm 5.3, khoản 5, Điều 11 của Quy chế và thay thế bằng nội dung sau: Tiếp nhận và tổ chức cho đơn vị tư vấn hoặc chủ đầu tư lấy ý kiến đóng góp của các ngành, địa phương và nhân dân nơi có cụm công nghiệp thành lập.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp kèm theo quyết định 117/2006/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89