Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2147/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 27/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2147/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 27 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ PHỐI HỢP MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ CẤP GIẤY PHÉP KHẮC DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 27/2/2007 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 430/TTr-SNV ngày 07/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế phối hợp một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), đăng ký thuế (Cục Thuế tỉnh), cấp giấy phép khắc dấu (Công an tỉnh) đối với doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi nội dung đăng ký thuế hoặc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Điều 2. Thủ tục hồ sơ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã giải quyết của 03 cơ quan cho tổ chức, cá nhân đến đăng ký kinh doanh.

Tổng thời hạn giải quyết: Không quá 12 ngày (ngày làm việc) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Trong thời hạn 06 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với các giấy tờ đăng ký thuế của doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Thuế tỉnh và gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đã được Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh ký tên, đóng dấu tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an tỉnh;

- Trong thời hạn 05 ngày, Cục thuế tỉnh phải gửi kết quả giải quyết đăng ký thuế tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 01 ngày, Công an tỉnh phải gửi kết quả giải quyết cấp Giấy phép khắc dấu tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (việc trả dấu không quá 02 ngày nếu có dưới 05 con dấu/một lần khắc; không quá 05 ngày nếu có từ 05 con dấu trở lên/ một lần khắc);

Việc chi phí văn phòng phẩm, chi phí chuyển, phát hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh toán trên cơ sở cân đối nguồn thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh được phép giữ lại và kinh phí hoạt động hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và UBND tỉnh;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2007. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, cục Thuế tỉnh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2147/QĐ-UBND ngày 27/08/2007 thực hiện cơ chế phối hợp một cửa liên thông giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.218

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!