Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 211/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 211/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY VÀ IN HỮU NGHỊ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (công văn số 349/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Công ty May và In Hữu Nghị trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 18.836.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 30% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 68% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp : 2% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty May và In Hữu Nghị tại thời điểm 0h ngày 30 tháng 9 năm 2001 để cổ phần hoá là : 55.504.586.637 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp : 18.835.645.579 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 91.490 cổ phần; phần giá trị được Nhà nước ưu đãi : 2.744.700.000 đồng.

4. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty May và In Hữu Nghị thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần May Hữu Nghị :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ.

- Tên giao dịch quốc tế :

HƯU NGHI GARMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : HUGAMEX.

- Trụ sở chính : Số 636-638, đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần May Hữu Nghị kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần May Hữu Nghị :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty May và In Hữu Nghị có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May Hữu Nghị.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2002. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Giám đốc Công ty May và In Hữu Nghị, Giám đốc Công ty cổ phần May Hữu Nghị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Hữu Nghị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 211/2002/QĐ-TTg ngày 21/03/2002 chuyển Công ty May và In Hữu Nghị thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.973

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!