Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 203/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ công văn cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên thường trực Hội đồng;

3. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ủy viên Hội đồng;

4. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng;

7. Ông Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng;

8. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Hội đồng;

9. Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Hội đồng;

10. Ông Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Hội đồng;

11. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Hội đồng;

12. Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng;

13. Ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy viên Hội đồng;

14. Ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy viên Hội đồng;

15. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

16. Ông Nguyễn Xuân Hiên, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

17. Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

18. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

19. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

20. Ông Bùi Tất Tiếp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Hội đồng;

21. Ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Hội đồng;

22. Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

23. Bà Đồng Thị Bích Chính, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Hội đồng;

24. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng;

25. Ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Thư ký thường trực Hội đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;
- Hội doanh nhân trẻ Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, PTDN.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Võ Hồng Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2011 về danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74