Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN RAU QUẢ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đề nghị tại công văn số 4255/BNN-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 30.106.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 51% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 31% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người ngoài doanh nghiệp 18% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Giao nhận kho vận rau quả tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hóa là 36.255.306.240 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 30.105.213.706 đồng.

3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 23.370 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 701.100.000 đồng.

Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo trả dần là 1.440 cổ phần, trị giá 106.800.000 đồng.

4. Việc sử dụng tiền bán cổ phần theo đề nghị của Tổng công ty Rau quả Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành do Bộ Tài chính quyết định.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Cảng rau quả,

- Tên giao dịch quốc tế : The Vegetexco Port Joint Stock Company,

- Tên viết tắt : VEGEPORTJCo.

- Trụ sở chính : đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở hai tại : đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quân 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Cảng rau quả kinh doanh các ngành nghề sau :

- Khai thác cảng, phao neo tàu.

- Kinh doanh kho bãi, cho thuê văn phòng.

- Kinh doanh, đại lý giống rau quả, sản phẩm chế biến từ rau quả, nông hải sản; máy móc thiết bị hàng tiêu dùng.

- Dịch vụ : xếp dỡ, đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp : rau, hoa quả, cây cảnh, giống rau quả; các sản phẩm rau quả, gia vị, nông, lâm, hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị phụ tùng, nguyên vật liệu hóa chất, phương tiện vận tải.

Điều 4. Công ty cổ phần Cảng rau quả

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp;

- Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Giao nhận kho vận rau quả có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Cảng rau quả.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc Công ty Giao nhận kho vận rau quả, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng rau quả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh & Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2001/QĐ-TTg ngày 20/02/2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.291

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!