Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/1999/QĐ-BCN về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX) do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 20/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 22/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ-ĐIỆN TỬ-CHẾ XUẤT KHOÁNG SẢN QUÝ HIẾM-XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP (SUDEMEX)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995; Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét cơ sở pháp lý và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX), có trụ sở tại 70 Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Kể từ ngày ký Quyết định này, Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp phải chấm dứt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp(SUDEMEX) có trách nhiệm làm các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Công ty, thanh toán công nợ và các tồn tại khác.

Vụ Tài chính kế toán, Vụ Tổ chức-Cán bộ và các Vụ chức năng có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Giám đốc Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX) tiến hành xử lý các vấn đề về tài chính, tài sản, chế độ đối với cán bộ, công nhân viên của Công ty theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng NN,
- UBND TP. Hà Nội,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/1999/QĐ-BCN về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Cơ khí-Điện tử-Chế xuất khoáng sản quý hiếm-Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX) do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459
DMCA.com Protection Status