Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 194/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 194/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN MIỀN BẮC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN MIỀN BẮC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Than Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc (gọi tắt là Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc.

- Tên viết tắt : Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc.

- Tên giao dịch quốc tế : Northern Coal Processing And Trading Limited Company.

- Tên viết tắt tiếng Anh : NCPT.

- Vốn điều lệ : 20.223.051.839 đồng (hai mươi tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, không trăm năm mươi mốt nghìn, tám trăm ba mươi chín đồng).

- Có tài khoản giao dịch : 710A-00334 tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Trụ sở chính : Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty :

- Kinh doanh than mỏ,

- Chế biến than dùng trong sinh hoạt và công nghiệp,

- Vận tải than và kinh doanh vận tải thuỷ bộ,

- Kinh doanh khách sạn, du lịch,

- Kinh doanh các mặt hàng ăn uống, rượu, bia và nước giải khát,

- Kinh doanh nguyên liệu phi quặng và vật liệu xây dựng,

- Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng,

- Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư,

- Các ngành nghề khác căn cứ vào năng lực của công ty, nhu cầu của thị trường và được pháp luật cho phép.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có :

- Chủ tịch Công ty,

- Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc,

- Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam, địa chỉ 95A Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinhh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc.

Điều 6. Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc và Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7,
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,
Công nghiệp,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển
doanh nghiệp (12b),
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : CN, KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 194/2003/QĐ-TTg ngày 17/09/2003 chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh than miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214