Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 186-TTg năm 1996 về danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 186/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/03/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠNG ĐẶC BIỆT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết đnhj số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xếp hạng đặc biệt đối với các doanh nghiệp Nhà nước dưới đây:

1- Tổng công ty Điện lưc Việt Nam,

2- Tổng công ty Than Việt Nam,

3- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,

4- Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

5- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,

6- Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

7- Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam,

8- Tổng công ty Cao su Việt Nam,

9- Tổng công ty Thép Việt Nam,

10- Tổng công ty Cà phê Việt Nam

11- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

12- Tổng công ty Giấy Việt Nam

13- Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

14- Tổng công ty Lương thực miền Bắc

15- Tổng công ty Lương thực miền Nam

16- Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

17- Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam

18- Liên hiệp Đường sắt Việt Nam

19- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

20- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

21- Ngân hàng Công thương Việt Nam

20- Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

20- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn việc chuyển xếp lương và phụ cấp chức vụ của các viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuôc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 186-TTg

Hanoi ,March 28, 1996

 

DECISION

ON THE LIST OF STATE ENTERPRISES OF THE SPECIAL CATEGORY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.26-CP of May 23, 1993 of the Government providing for new wage system in the enterprises;
Pursuant to Decision No.185-TTg of March 28, 1996 of the Prime Minister on State enterprises of the special category;
At the proposals of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To put the following State enterprises in the special category:

1- The Vietnam Electricity Corporation,

2- The Vietnam Coal Corporation,

3- The Vietnam Oil and Gas Corporation,




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 186-TTg năm 1996 về danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.649
DMCA.com Protection Status