Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 178/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ (FPT) THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 366/BKHCNMT-TCCBKH ngày 08 tháng 02 năm 2002,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 20.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 51% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 49% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hoá là 241.702.510.578 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 19.203.049.722 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 18.610 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 558.300.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT).

- Tên giao dịch quốc tế : The Corporation for Financing and Promoting technology.

- Tên viết tắt : FPT.

- Trụ sở chính : 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) được kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 
Nơi nhận :
- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
  Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư
.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178/QĐ-TTg ngày 28/02/2002 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.962

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!