Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thiết kế công nghiệp thành Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 164/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 14/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Công văn số 903/CV-ĐMDN ngày 05 tháng 10 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Thiết kế công nghiệp và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Thiết kế công nghiệp (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 2.022.300.000 đồng (Hai tỷ hai mươi hai triệu ba trăm ngàn đồng chẵn).Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 10,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 72,49 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 17,51 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Thiết kế công nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2378/QĐ-TCKT ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 12.535.484.318 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 2.022.300.000 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 94 lao động trong Công ty là 6.390 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 191.700.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty Thiết kế công nghiệp làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Thiết kế công nghiệp thành Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế công nghiệp,

- Tên giao dịch quốc tế : INDUSTRIAL DESIGNING AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : IDCo;

- Trụ sở chính : 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

1. Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A, các công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây đến 220 kV;

2. Khảo sát địa hình, địa chất công trình;

3. Thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp;

4. Tổng thầu thiết kế và lập tổng dự toán; giám sát kỹ thuật xây dựng; quản lý các dự án ghi ở mục 1;

5. Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế mua sắm thiết bị, xây lắp các công trình;

6. Kiểm định chất lượng và giá trị công trình xây dựng;

7. Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng và đường giao thông;

8. Thi công hoặc liên doanh xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm B;

9. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty Tư vấn Thiết kế công nghiệp là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Thiết kế công nghiệp tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế công nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Thiết kế công nghiệp có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế công nghiệp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Thiết kế công nghiệp và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Xuân Thúy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thiết kế công nghiệp thành Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500
DMCA.com Protection Status