Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chính Minh thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1627/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1627/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 3888/UB-CNN ngày 02 tháng 11 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, như sau :

1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần: 17.300.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 29% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông trong doanh nghiệp: 45% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ động ngoài doanh nghiệp: 26% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2000 để cổ phần hóa là 21.823.774.511 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 17.292.309.372 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 15.920 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 477.600.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn.

- Tên giao dịch quốc tế: ARTEX SAIGON IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY FOR FINE ARTS HANDICRAFTS AND SMALL INDUSTRY PRODUCTS.

- Tên viết tắt: ARTEX SAIGON

- Trụ sở chính : 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo Giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chính Minh thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56