Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1616/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1616/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY CUNG ỨNG TÀU BIỂN-DỊCH VỤ HÀNG HẢI-XUẤT NHẬP KHẨU-THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UB ngày 26/3/2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Cung ứng tàu biển-Dịch vụ hàng hải-Xuất nhập khẩu-Thương mại và du lịch ;
Xét văn bản số 327/CV-TCT ngày 03/4/2003 của Tổng Công ty Thương mại Sàigòn về việc thay đổi nhân sự Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp tại Công ty Cung ứng tàu biển-Dịch vụ hàng hải-Xuất nhập khẩu-Thương mại và du lịch ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.- Nay điều chỉnh và thành lập lại Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Cung ứng tàu biển-Dịch vụ hàng hải-Xuất nhập khẩu-Thương mại và du lịch theo Điều 1 của quyết định số 1229/QĐ-UB ngày 26/3/2002 của ủy ban nhân dân thành phố, gồm các Ông (Bà) như sau :

1- Trưởng Ban : Ông Lê Việt Dũng, Giám đốc Công ty.

2- ủy viên thường trực : Bà Lê Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ.

3- Các ủy viên khác :

- Bà Cao Thị Nhung, Phó Bí thư Chi bộ ;

- Ông Nguyễn Văn Sanh, Trưởng phòng Tổ chức-Lao động tiền lương;

- Ông Đỗ Văn Chí, Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư ;

- Ông Lương Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn.

Điều 2.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 1229/QĐ-UB ngày 26/3/2002 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sàigòn, Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển-Dịch vụ hàng hải-Xuất nhập khẩu-Thương mại và du lịch, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Liên đoàn Lao động TP
- TT. Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1616/2003/QĐ-UB ngày 29/04/2003 điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Cung ứng tàu biển - Dịch vụ hàng hải - xuất nhập khẩu - Thương mại và du lịch do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222