Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 05/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CỔ LOA THÀNH CÔNG TY CƠ KHÍ CỔ LOA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tại Công văn số 106/MĐL-NN/VP ngày 03 tháng 4 năm 2002 về việc đổi tên Nhà máy Cơ khí Cổ Loa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Nhà máy Cơ khí Cổ Loa thành Công ty Cơ khí Cổ Loa thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp.
Tên giao dịch quốc tế: coloa Mechanical Company, tên viết tắt: COLOAMEC.

Trụ sở chính đặt tại: thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Điều 2. Công ty Cơ khí Cổ Loa là đơn vị thành viên của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu để hoạt động theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Công nghiệp sản xuất máy công nghiệp, xe vận chuyển và máy nông nghiệp;

- Sản xuất, cải tạo, lắp ráp các phương tiện giao thông vận tải.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khí Cổ Loa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng NN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công an TP Hà Nội,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 16/2002/QD-BCN

Hanoi, April 05, 2002

 

DECISION

RENAMING CO LOA MECHANICAL FACTORY AS CO LOA MECHANICAL COMPANY

To rename Co Loa Mechanical Factory as Co Loa Mechanical Company under the Dynamo and Agricultural Machine Corporation.

Its head office: Dong Anh district township, Dong Anh district, Hanoi.

The company is engaged in the following production and business lines:

- Manufacture of industrial machines, transportation vehicles and agricultural machines;

- Manufacture, renovation and assembly of transport means.- (Summary)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.THE MINISTRY OF INDUSTRY
 
 
 
 
Nguyen Xuan Chuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2002/QĐ-BCN ngày 05/04/2002 đổi tên Nhà máy Cơ khí Cổ Loa thành Công ty Cơ khí Cổ Loa do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.179

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!