Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156/2003/QĐ-TCTK về bản qui định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 156/2003/QĐ-TCTK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2003/QÐ-TCTK

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUI ĐỊNH CỤ THỂ HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC .

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT-HÐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nưước nưước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục thống kê;

Căn cứ Quyết định số 62/2003/QÐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành bản qui định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước.

Ðiều 2. Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc diện qui định taị Quyết định số 62/2003/QÐ-BKH ngày 27 tháng1 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư có trách nhiệm báo cáo theo bản qui định cụ thể này.

Ðiều 3. Cục trưưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưương, Vụ trưưởng các Vụ nghiệp vụ, Vụ trưưởng Vụ Phưương pháp, chế độ thống kê Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hưướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Ðiều 4. Bản qui định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/2003/QĐ-TCTK về bản qui định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184