Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1530/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp trong Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2013

Số hiệu: 1530/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phan Anh Vũ
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÀO TẠO HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2013;

Xét Tờ trình số 822/TTr-SCT, ngày 06/8/2013 của Sở Công thương về việc cho phép điều chỉnh chương trình đào tạo và nâng mức hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tham gia Chương trình xúc tiến thương mại năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 2, Khoản 3, Mục IV, Điều 1 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, với các nội dung sau:

- Tổ chức Lớp tiếng Anh giao tiếp kinh doanh thay cho Lớp Năng lực quản trị của Quản lý cấp trung và Lớp Quản lý dự án.

- Tổ chức Lớp Ứng dụng thương mại điện tử thay cho Lớp Biên tập và quản lý nội dung Website.

Lý do: Tình hình đăng ký tham gia của các doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu, không đủ sĩ số để mở lớp và xét nhu cầu xin mở các lớp mới của doanh nghiệp.

Riêng về định mức hỗ trợ đào tạo được giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại địa phương, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1530/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp trong Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40