Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1523/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1523/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM KHÍ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí có con dấu riêng, đ­­ược mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài n­­ước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí.

- Tên giao dịch: Công ty Khí.

- Tên giao dịch quốc tế: Petrovietnam Gas Company Limited.

- Tên viết tắt: PV GAS.

- Vốn điều lệ: 2.555.000.000.000 đồng (hai nghìn năm trăm năm mươi năm tỷ đồng).

- Địa chỉ trụ sở chính: số 101 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của công ty: thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến khí; tổ chức phân phối, kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, kinh doanh bán sỉ sản phẩm khí lỏng, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất trong lĩnh vực chế biến khí và sử dụng các sản phẩm khí, kinh doanh dịch vụ cảng, kho bãi; tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí và liên quan đến khí; nghiên cứu ứng dụng ngành khí, thiết kế, cải tạo công trình khí; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông, lâm, ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí; xuất nhập khẩu các sản phẩm khí lô, khí LNG, khí lỏng; nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty đ­­ược quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức đ­­ược Nhà n­­ước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phầm khí và Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Thủ t­ướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp,
 Kế hoạch và Đầu tư­­,
 Lao động - Thư­­ơng binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ban Kinh tế Trung ­­ương;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Ng­­ười phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ: TH, DK, KTTH, Công báo;
- Lư­u: Văn th­­ư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1523/2006/QĐ-TTg ngày 17/11/2006 về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.948

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!