Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1519/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1519/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1519/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY LẮP 1  THUỘC TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại Công văn số 4674/TM-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam như sau:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 10.000.000.000 đồng.

Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần giá trị thuộc vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 30% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 45% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 25% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xây lắp 1 đến ngày 01 tháng 7 năm 2000 là 28.006.723.839 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 10.144.635.384 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 46.290 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi: 1.388.700.000 đồng.

Trong đó, cổ phần ưu đãi trả dần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp là 17.970 cổ phần. Phần giá trị trả dần là 1.257.900.000 đồng.

4. Kinh phí đào tạo, đào tạo lại, trợ cấp cho lao động tự nguyện thôi việc, chi phí cổ phần hóa thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 – PETROLIMEX.

- Tên giao dịch quốc tế:

PETROLIMEX CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 1.

- Tên viết tắt: PCC 1.

- Trụ sở chính: số 550 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex kinh doanh các ngành nghề quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty xây lắp 1 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc Công ty xây lắp 1, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1519/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251