Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 145/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ, về việc tổ chức, quản lý công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

 QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung như sau:

1. Công ty mẹ: Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) là công ty nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư ở các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

2. Công ty con là các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty cổ phần mà công ty mẹ có vốn góp chi phối, gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên đầu tư kinh doanh hạ tầng Cholimex.

- Công ty cổ phần Chế biến hải sản và Thực phẩm Cholimex.

3. Các công ty có vốn đầu tư của công ty mẹ:

- Công ty cổ phần May Cholimex,

- Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Cholimex,

- Công ty cổ phần Xây dựng Cholimex,

- Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Chợ Lớn.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hà.

4. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ và công ty con; tổ chức, quản lý công ty mẹ; quan hệ giữa công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty có vốn góp của công ty mẹ; tên cơ quan được giao làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty mẹ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Quyết định thành lập công ty mẹ, việc hình thành các công ty con, công ty có vốn đầu tư của công ty mẹ nói tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, theo đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Công nghiệp;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- Công báo;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
Ban Điều hành 112,
các Vụ: TH, KTTH, V.IV;
- Lưu : ĐMDN (5), VT. C (30b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/2005/QĐ-TTg ngày 15/06/2005 phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173