Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 144-HĐBT năm 1990 về chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 144-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 10/05/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤN CHỈNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Bộ trưởng trong các phiên họp ngày 30 tháng 3 năm 1990 và ngày 27 tháng 4 năm 1990;
Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, khắc phục một bước cơ bản các khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính ở các xí nghiệp quốc doanh hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Chấn chỉnh ngay công tác quản lý tài chính của các xí nghiệp quốc doanh; kiểm tra quyết toán tài chính xí nghiệp quốc doanh năm 1989; thực hiện chế độ điều tiết thu nhập đối với các xí nghiệp có thu nhập quá cao, với những nội dung chính như sau:

a) Bộ Tài chính tiến hành ngày đợt kiểm tra quyết toán tài chính của các xí nghiệp, đặc biệt chú ý đến các khoản thu, chi về khấu hao, cho thuê, nhượng bán và thanh lý tài sản cố định; về vốn tự có; về chi phí quản lý xí nghiệp; về các quỹ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và các khoản thu nhập khác của công nhân viên chức; về các quan hệ tài chính tiền tệ (vay tín dụng, thanh toán với Ngân hàng, cấp phát và nộp ngân sách) với Nhà nước; về các khoản thu, chi trong quan hệ liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế khác; về huy động vốn (vay vốn) của công nhân viên chức, của nhân dân và của nước ngoài; kiểm tra việc thi hành pháp lệnh kế toán - thống kê của Nhà nước.

Trên cơ sở đó phát hiện những chỗ sơ hở trong các văn bản pháp quy của Nhà nước: quyết định 217, các nghị định 50, 98-HĐBT,... Bộ ban hành những quy định, sửa đổi cần thiết trong phạm vi quyền hạn của mình, đồng thời kiến nghị để Hội đồng Bộ trưởng và các cơ quan hữu quan kịp thời có quy định mới cho phù hợp.

b) Trong năm 1990 Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành các quy định về chấn chỉnh lại chế độ quản lý, kế toán tài chính xí nghiệp; tổ chức tập huấn lại cho Giám đốc và kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh phù hợp với cơ chế quản lý hiện hành, trong đó đặc biệt chú ý:

- Chế độ cho thuê, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

- Chế độ khấu hao tài sản cố định.

- Nhận thức đúng đắn về vốn tự có và chế độ quản lý, sử dụng vốn tự có của xí nghiệp.

- Chế độ chi tiêu cho hoạt động quản lý xí nghiệp, khung tỷ lệ (%) tối đa cho phép khoản mục chi phí quản lý xí nghiệp trong giá thành sản phẩm đối với xí nghiệp thuộc từng ngành sản xuất, kinh doanh.

Nói chung, cần khẩn trương chấn chỉnh công tác kế toán, thống kê xí nghiệp theo đúng pháp lệnh kế toán - thống kê của Nhà nước.

c) Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện chế độ huy động (vay vốn) của công nhân viên chức xí nghiệp, của nhân dân và của nước ngoài.

d) Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu trình Hội đồng Bộ trưởng về chế độ điều tiết thu nhập đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh có thu nhập cao trong quý II năm 1990 để tổ chức thực hiện vào nửa cuối năm 1990.

2- Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai những công việc nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Bộ trưởng.

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, các Bộ quản lý ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện kết quả Quyết định này ở các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144-HĐBT năm 1990 về chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122