Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Giấy phép hoạt động cấp cho các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 1380/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 05/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1380/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1380/2001/QĐ-NHNN NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CẤP CHO CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1367/CP-QHQT ngày 17/11/1998 về việc giao ngân hàng Nhà nước nghiên cứu việc nới lỏng hạn chế nhận tiền gửi đối với các ngân hàng liên doanh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bổ sung điểm 1 mục A khoản II Điều V của Giấy phép hoạt động ngân hàng liên doanh như sau:

"Nhận tiền gửi dưới hình thức mở tài khoản bằng ngoại tệ có nguồn gốc của cá nhân là người Việt Nam tối đa không quá 50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh."

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổng Giám đốc các ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No. 1380/2001/QD-NHNN

Hanoi, November 05, 2001

 

DECISION

ON AMENDMENTS OF AND SUPPLEMENTS TO OPERATION LICENSES GRANTED TO JOINT VENTURE BANKS OPERATING IN VIETNAM

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam and the Law on credit Institutions of December 12, 1997;
Pursuant to Decree No. 15/CP of March 02, 1993 of the Government on the tasks, powers and management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No. 13/1999/ND-CP of March 17, 1999 of the Government on organization, operation of foreign credit institutions and representative offices of the foreign credit institutions in Vietnam;
Pursuant to the directions of the Prime Minister in Official Letter No. 1367/CP-QHQT of November 17, 1998 on assigning the State Bank of Vietnam to study the loosening of the deposits receiving restraints of the joint venture banks;
At the proposal of the Head of the Department of Banks and Non-bank Credit Institutions,

DECIDES:

Article 1. To supplement Point 1, Item A, Clause II, Article V of the Operation Licenses of the joint venture banks as follows:

"To receive deposits in the form of opening accounts in foreign currencies having origins of Vietnamese individuals with maximum of not beyond 50 per cent of the charter capital of the joint venture bank"

Article 2.

1.This Decision takes effect 15 days after its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Giấy phép hoạt động cấp cho các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144