Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1366/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1366/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MUỐI KHÁNH HOÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 1730/UB ngày 07 tháng 8 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Muối Khánh Hoà thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà như sau:

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 16.050.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 30% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 60% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 10% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Muối Khánh Hoà đến ngày 01 tháng 7 năm 2000 là 17.463.000.721 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 13.393.892.128 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là : 58.975 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 1.769.250.000 đồng.

Cổ phần bán cho người lao động nghèo là 11.845 cổ phần, trị giá trả dần là 829.150.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HOÀ

- Tên giao dịch quốc tế : KHANH HOA SALT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : KHASASCO;

- Trụ sở chính : số 108, đường 2 tháng 4 Vĩnh Phước, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điều 3. Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà kinh doanh các ngành nghề sau :

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại muối hạt, muối chế biến, muối i-ốt và các sản phẩm sau muối;

Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ ngành muối;

Khảo sát thiết kế, lập dự án xây dựng đồng muối;

Công nghiệp hóa chất;

Kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Muối Khánh Hoà có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Giám đốc Công ty Muối Khánh Hoà, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : TH, KTTH, NN,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1366/2001/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 về việc chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.793

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!