Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1362/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1362/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÀN GIAO ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG ĐIỆN, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, TRƯỜNG HỌC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 89/TTr-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện bàn giao các tài sản là đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học do các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (sau đây viết tắt là đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su) đầu tư, xây dựng để phục vụ cho nhu cầu chung trên địa bàn về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền tiếp nhận và về Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý, sử dụng, cụ thể:

1. Đường giao thông bao gồm: Đường giao thông phục vụ chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su và dân cư trên địa bàn.

2. Công trình thủy lợi bao gồm: Đập nước, hồ nước, hệ thống kênh mương phục vụ chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su và dân cư trên địa bàn.

3. Hệ thống điện bao gồm: Đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su và dân cư trên địa bàn.

4. Trường học bao gồm: Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông được các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su hỗ trợ về kinh phí hoạt động theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Việc bàn giao tài sản nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng tài sản, vốn theo sổ sách kế toán của đơn vị giao tài sản tại thời điểm bàn giao đã được kiểm toán và được xử lý như sau:

1. Hạch toán tăng tài sản, tăng vốn chủ sở hữu của đơn vị nhận bàn giao và hạch toán giảm tài sản, giảm vốn chủ sở hữu của đơn vị bàn giao tài sản.

2. Trường hợp tài sản được đầu tư bằng vốn vay, đến thời điểm bàn giao chưa trả hết nợ, bên giao sử dụng lợi nhuận sau thuế của đơn vị để trả hết số nợ vay vốn đầu tư chưa thanh toán.

Điều 3. Việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su về cho địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, sử dụng được thực hiện trong các năm 2014, 2015 và hoàn thành, kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiếp nhận tài sản, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc bàn giao, tiếp nhận tài sản quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Phạm Viết Muôn, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, V.III, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 08/08/2013 bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.172

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.49