Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 134/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 134/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện Phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Tấn Dũng  

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG  TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-TTg  ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích:

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Sông Cầu,

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Yên Dũng,

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Yên Thế,

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Lục Ngạn,

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Cầu Sơn.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất - kinh doanh:

Lâm trường Sơn Động I,

Lâm trường Sơn Động II,

Lâm trường Lục Ngạn,

Lâm trường Lục Nam,

Lâm trường Yên Thế,

Lâm trường Mai Sơn,

Nông trường Yên Thế,

Nông trường Bố Hạ,

Công ty Xổ số Kiến thiết Bắc Giang,

Công ty Cấp nước Bắc Giang.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

1. Năm 2003:

a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

Công ty Muối I ốt Bắc Giang,

Xí nghiệp In,

Công ty Truyền giống gia súc Bắc Giang,

Công ty Giống cây trồng Bắc Giang,

Xí nghiệp Giống dịch vụ thuỷ sản.

b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần:

Nhà máy Phân lân Việt Yên,

Công ty Công trình giao thông Bắc Giang,

Xí nghiệp Hoá chất Barium,

Công ty Gạch ngói Hồng Thái,

Công ty Xây lắp đường dây và trạm Bắc Giang,

Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang,

Xí nghiệp Cơ khí Lục Ngạn,

Công ty Xây dựng số I Bắc Giang,

Công ty Phát triển nhà và đô thị Bắc Giang,

Công ty Bia, Nước giải khát Ha Ba Đa,

Công ty Vật liệu xây dựng Sông Thương.

c. Sáp nhập:

Công ty Xây dựng thị xã Bắc Giang vào Công ty Quản lý công trình đô thị Bắc Giang,

Công ty Phát hành sách vào Công ty Sách giáo khoa và Thiết bị trường học.

2. Năm 2004:

a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

Công ty Quản lý công trình đô thị Bắc Giang,

Công ty Sách giáo khoa và Thiết bị trường học.

b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

Công ty Tư vấn khảo sát thiết kế Bắc Giang,

Công ty Xây lắp thuỷ lợi,

Công ty Du lịch Bắc Giang,

Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Giang,

Công ty May Bắc Giang,

Công ty Xi măng Bắc Giang,

Công ty Điện ảnh Bắc Giang.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 134/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81