Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 131/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 131/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

2. Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC

CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP NĂM 2005 – 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131 /2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

A. SẮP XẾP CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP:

I. CÁC CÔNG TY 100% VỐN NHÀ NƯỚC:

1- Công ty nhà nước:

1. Công ty Xổ số kiến thiết,

2. Công ty Sản xuất kinh doanh thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Thanh niên xung phong (Vyc),

3. Công ty Khai thác chế biến nông lâm sản trồng rừng (Vyfaco),

4. Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong (Cinco),

5. Công ty 27/7.

2- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

1. Công ty Dược phẩm và Sinh học y tế (Mebifar),

2. Công ty Phát triển khu công nghệ cao,

3. Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài,

4. Công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan),

5. Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng,

6. Công ty Bò sữa,

7. Công ty Cây trồng thành phố,

8. Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà,

9. Công ty Dịch vụ du lịch Phú Thọ quận 11,

10. Công ty Dịch vụ du lịch Thủ Đức,

11. Cảng sông thành phố,

12. Công ty Đóng tàu An Phú,

13. Cảng Bến Nghé,

14. Công ty Xe khách Sài Gòn,

15. Bến xe khách miền Đông,

16. Công ty Công trình giao thông công chính,

17. Công ty Khai thác xử lý nước ngầm,

18. Khu công nghiệp Vĩnh Lộc,

19. Công ty Cung ứng dịch vụ Cảng,

20. Công ty Sản xuất và Sửa chữa cảng Cát Lái,

21. Xí nghiệp In Lê Quang Lộc,

22. Nhà xuất bản Trẻ,

23. Công ty Quản lý kinh doanh nhà,

24. Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu,

25. Công ty Tổ chức biểu diễn,

26. Công ty Quản lý nhà quận 1,

27. Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5,

28. Công ty Công viên lịch sử văn hoá dân tộc Colivan.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động lựa chọn các công ty cụ thể nói ở mục này để chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, đảm bảo lộ trình năm 2005 chuyển 10 công ty, năm 2006 chuyển 12 công ty.

3- Công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích:

1. Công ty Quản lý khai thác và Dịch vụ thuỷ lợi,

2. Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong,

3. Công ty Chiếu sáng công cộng,

4. Thảo cẩm viên Sài Gòn,

5. Công ty Thoát nước đô thị,

6. Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn,

7. Công ty Quản lý công trình cầu phà,

8. Công ty Công viên cây xanh,

9. Công ty Môi trường đô thị,

10. Công ty Công trình công cộng quận 1,

11. Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2,

12. Công ty Dịch vụ công ích quận 3,

13. Công ty Dịch vụ công ích quận 4,

14. Công ty Công trình giao thông công cộng quận 5,

15. Công ty Dịch vụ công ích quận 6,

16. Công ty Dịch vụ công ích quận 7,

17. Xí nghiệp Dịch vụ công ích quận 8,

18. Công ty Quản lý và Phát triển đô thị quận 9,

19. Công ty Dịch vụ và Quản lý nhà quận 10,

20. Công ty Dịch vụ công ích quận 11,

21. Xí nghiệp Công trình giao thông đô thị và Quản lý nhà quận 12,

22. Công ty Dịch vụ giao thông đô thị quận Tân Bình,

23. Công ty Công trình đô thị quận Phú Nhuận,

24. Công ty Dịch vụ công ích Quận Gò Vấp,

25. Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh,

26. Công ty Công trình giao thông đô thị và Quản lý nhà huyện Thủ Đức,

27. Công ty Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè,

28. Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Hóc Môn,

29. Công ty Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh,

30. Nông trường Láng Le,

31. Xí nghiệp Công trình giao thông đô thị Cần Giờ,

32. Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi.

II. CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP LẠI:

1- Các công ty thực hiện cổ phần hoá:

a) Các công ty thực hiện cổ phần hoá, nhà nước giữ cổ phần chi phối:

1. Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung,

2. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật,

3. Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và Chuyên gia,

4. Công ty Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu và Dịch vụ đầu tư Tân Bình (Tanimex),

5. Công ty Thực phẩm công nghệ,

6. Công ty Xây dựng số 1 (Cofico),

7. Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6,

8. Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn,

9. Công ty Xây dựng thương mại Sài Gòn 5,

10. Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh,

11. Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1,

12. Công ty Phát hành sách (Fahasa),

13. Công ty Điện ảnh thành phố,

14. Bến xe miền Tây,

15. Công ty Bến bãi vận tải thành phố,

16. Nhà máy ôtô Củ Chi,

17. Xí nghiệp Tư vấn xây dựng cấp nước,

18. Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hoà,

19. Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè,

20. Chi nhánh Cấp nước Gia Định,

21. Chi nhánh Cấp nước Bến Thành,

22. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn,

23. Chi nhánh Cấp nước Phú Hoà Tân,

24. Xí nghiệp Cơ khí công trình cấp nước,

25. Trung tâm Kim hoàn Sài Gòn,

26. Xí nghiệp Vàng bạc Đá quý Sài Gòn,

27. Xí nghiệp Chế biến hải sản và Thực phẩm xuất khẩu,

28. Công ty Dệt Sài Gòn,

29. Công ty Giày da may mặc xuất khẩu Legamex,

30. Công ty Thái Dương,

31. Bộ phận Khu công nghiệp Hiệp Phước,

32. Công ty Cao su Thống Nhất,

33. Công ty Du lịch Thanh niên,

34. Công ty Quảng cáo trẻ.

b) Các công ty thực hiện cổ phần hoá, nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

1. Công ty Điện cơ Lidico,

2. Công ty Điện tử Sài Gòn Sagel,

3. Công ty Thực phẩm Sài Gòn,

4. Công ty Kinh doanh sản xuất Saigon Daklak (Sadaco),

5. Công ty Đông lạnh Hùng Vương,

6. Công ty Sách và Thiết bị trường học thành phố,

7. Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 3 (Trilimex),

8. Công ty Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Như Ngọc,

9. Công ty Xuất nhập khẩu Bình Chánh,

10. Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu,

11. Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec),

12. Công ty Kinh doanh thuỷ hải sản (APT),

13. Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn,

14. Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Cầu Tre,

15. Công ty Cung ứng tàu biển,

16. Công ty Dịch vụ thương mại thành phố,

17. Công ty Xuất nhập khẩu hàng công nghệ Inexim,

18. Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8,

19. Công ty Bách hoá điện máy,

20. Công ty Bao bì Sài Gòn,

21. Công ty Khai thác và Sản xuất vật liệu xây dựng,

22. Công ty Xây dựng dân dụng và Công nghiệp,

23. Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng IDI,

24. Công ty Sài Gòn Xây dựng,

25. Công ty Gạch trang trí Thanh Danh,

26. Công ty Tư vấn kiến trúc và Xây dựng,

27. Công ty Tư vấn quy hoạch xây dựng và Dịch vụ phát triển đô thị,

28. Công ty Xây dựng số 3,

29. Công ty Xây dựng số 2,

30. Công ty Vật tư xây dựng,

31. Công ty Cơ khí và Khai thác đá sỏi,

32. Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn,

33. Công ty Thuỷ sản Việt Long Sài Gòn,

34. Công ty Chăn nuôi gia cầm,

35. Công ty Chế biến thuỷ sản Việt Phú,

36. Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và Xây dựng Gò Vấp,

37. Công ty Địa ốc Gò Môn,

38. Công ty Dịch vụ du lịch Chợ Lớn,

39. Công ty Xuất nhập khẩu Saigontourist,

40. Khách sạn Tản Đà,

41. Công ty May Bến Thành,

42. Công ty Vật phẩm văn hoá (Vafaco),

43. Xí nghiệp Cơ khí ngành In,

44. Xí nghiệp In số 2,

45. Công ty Mỹ thuật,

46. Công ty In và Bao bì Hưng Phú,

47. Công ty Vận tải sông Sài Gòn,

48. Xí nghiệp Cơ khí giao thông quận 4,

49. Công ty Ôtô Sài Gòn,

50. Xí nghiệp Chiến Thắng,

51. Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn,

52. Xí nghiệp Cơ khí ôtô Thủ Đức,

53. Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông công chính,

54. Công ty Xây dựng và Dịch vụ địa ốc SJC,

55. Trung tâm Thương mại quốc tế ITC,

56. Chi nhánh SJC Hà Nội,

57. Chi nhánh SJC Đà Nẵng,

58. Chi nhánh SJC Nha Trang,

59. Chi nhánh SJC Cần Thơ,

60. Xí nghiệp May Cholimex,

61. Xí nghiệp Cơ điện tử và Tin học Cholimex,

62. Xí nghiệp Xây dựng Cholimex,

63. Công ty Chế tạo máy Sài Gòn,

64. Công ty Điện tử tin học Sài Gòn,

65. Công ty Hoá phẩm P/S,

66. Công ty Cao su Bến Thành,

67. Công ty Hoá chất,

68. Công ty Xây dựng Thanh niên,

69. Công ty Kim hoàn Thanh niên,

70. Nhà in Thanh niên.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động lựa chọn các công ty cụ thể thực hiện cổ phần hoá theo đúng quy định của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ, đảm bảo lộ trình năm 2005 cổ phần hoá 50 công ty, năm 2006 cổ phần hoá 51 công ty.

2- Các công ty chuyển sang đơn vị sự nghiệp (thực hiện năm 2005):

1. Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn,

2. Trạm 50 - 02 S,

3. Trạm 50 - 03 S,

4. Trạm 50 - 01 S.

3- Công ty chuyển thành công ty hợp danh (thực hiện năm 2005):

1. Công ty Kiểm toán và Dịch vụ AISC.

4- Các công ty thực hiện bán đấu giá (thực hiện năm 2005):

1. Công ty Vật tư thể dục thể thao,

2. Xí nghiệp Khai thác chế biến dịch vụ thuỷ sản.

5- Công ty thực hiện sáp nhập (thực hiện năm 2005):

1. Công ty Rau quả thành phố.

6- Các công ty thực hiện phá sản (thực hiện năm 2005):

1. Xí nghiệp Cơ khí khuôn mẫu,

2. Công ty Sản xuất dịch vụ Đông Hưng,

3. Công ty Xây lắp công nghiệp,

4. Xí nghiệp Sản xuất chế biến nông lâm sản.

B. CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (THỰC HIỆN NĂM 2005):

1. Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn,

2. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn,

3. Công ty Thuốc lá Bến Thành,

4. Công ty Dược thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các đề án chuyển các công ty nhà nước nói trên sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 phê duyệt, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.878

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!