Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1309/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1309/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển Công ty Điện lực Đồng Nai là công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai.

- Tên viết tắt tiếng Việt : Công ty Điện lực Đồng Nai.

- Tên giao dịch quốc tế : DONG NAI POWER COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt tiếng Anh : DNPC.

- Vốn điều lệ đăng ký :  326.000.000.000 đồng.

- Trụ sở chính : số 01, quốc lộ 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh :

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng;

- Xây dựng, cải tạo và quản lý vận hành lưới điện có điện áp đến 110 kV; xây lắp, cải tạo các công trình viễn thông;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện có điện áp đến 110 kV;

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình lưới điện có điện áp đến 110 kV, công trình viễn thông và công nghệ thông tin, công trình công nghiệp và dân dụng, bao gồm : lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm định dự án, giám sát thi công;

- Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông; sửa chữa, đại tu thiết bị điện, thiết bị viễn thông;

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông;

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông;

- Kinh doanh các ngành, nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty và kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Điện lực Đồng Nai.

Điều 6. Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7;
- Thủ tướng,  PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Lao động - Thương binh và Xã hội,  Nội vụ, Công nghiệp;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
-  Người phát ngôn của Thủ tướng CP, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu : Văn thư, ĐMDN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1309/QĐ-TTg ngày 10/10/2006 về việc chuyển Công ty Điện lực Đồng Nai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.785

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!