Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Len Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dệt chăn Len Bình Lợi, Công ty Len Vĩnh Thịnh, Công ty Len Biên Hoà, Công ty Len Hải Phòng Và Công ty Len Hà Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 13/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 29/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY LEN VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT CÔNG TY DỆT CHĂN LEN BÌNH LỢI, CÔNG TY LEN VĨNH THỊNH,CÔNG TY LEN BIÊN HOÀ, CÔNG TY LEN HẢI PHÒNG VÀ CÔNG TY LEN HÀ ĐÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 55/CP ngày 06 tháng 9 năm 1995 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ văn bản số 583/CP-ĐMDN ngày 28 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn thành lập Công ty Len Việt Nam là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dệt chăn - Len Bình Lợi, Công ty Len Vĩnh Thịnh, Công ty Len Biên Hoà, Công ty Len Hải Phòng và Công ty Len Hà Đông;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam (Tờ trình số 247/TT-HĐQT ngày 11/3/1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Công ty Len Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dệt chăn - Len Bình Lợi, Công ty Len Vĩnh Thịnh, Công ty Len Biên Hoà, Công ty Len Hải Phòng và Công ty Len Hà Đông.

Công ty Len Việt Nam là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng và có con dấu dể giao dịch theo quy định của pháp luật.

Đổi tên các Công ty : Dệt chăn - Len Bình Lợi, Len Vĩnh Thịnh, Len Biên Hoà, Len Hải Phòng, Len Hà Đông thành các Nhà máy: Dệt chăn - Len Bình Lợi, Len Vĩnh Thịnh, Len Biên Hoà, Len Hải Phòng và Len Hà Đông.

Các Nhà máy trên là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Công ty Len Việt Nam, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Tổng giám đốc Công ty.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Blanket - wool company, viết tắt là Blatex.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 237 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu Len (bao gồm Len từ lông thú, từ sợi tổng hợp) các sản phẩm từ Len, may mặc; nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng, hàng hoá khác liên quan đến Len, may mặc; kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Vốn kinh doanh của Công ty: 95.646.735.636 đồng VN

Trong đó: - Vốn ngân sách: 60.087.700.365 đồng VN

- Tự bổ sung: 35.559.035.271 đồng VN

Điều 3. Giám đốc các Công ty : Dệt chăn-Len Bình Lợi, Len Vĩnh Thịnh, Len Biên Hoà, Len Hải Phòng, Len Hà Đông có trách nhiệm bàn giao toàn bộ Công ty cho Tổng giám đốc Công ty Len Việt Nam theo đúng chế độ của Nhà nước.

Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trên trong thời gian bàn giao về hợp nhất.

Điều 4. Công ty Len Việt Nam có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để sớm đưa Công ty vào hoạt động có hiệu quả.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Giám đốc các Công ty : Dệt chăn Len Bình Lợi, Len Vĩnh Thịnh, Len Biên Hoà, Len Hải Phòng, Len Hà Đông và Tổng giám đốc Công ty Len Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Thương mại,
- UBND Thành phố Hà Nội,
Hải Phòng, Hồ Chí Minh,
- UBND các tỉnh Hà Tây, Đồng Nai,
- Công báo,
- Lưu VP,TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư
tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Len Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dệt chăn Len Bình Lợi, Công ty Len Vĩnh Thịnh, Công ty Len Biên Hoà, Công ty Len Hải Phòng Và Công ty Len Hà Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118