Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 126/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư thành Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 126/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 08/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư (Công văn số 729/TH ngày 15 tháng 9 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 24 tháng 9 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn). Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 95,27 %;

Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 4,73 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 2378/QĐ-TCKT ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 36.793.791.886 đồng (Công ty là 24.768.992.056 đồng, liên doanh là 12.024.799.830 đồng). Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 16.226.314.779 đồng (Công ty là 4.201.514.949 đồng, liên doanh là 12.024.799.830 đồng).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 182 lao động trong Công ty là 33.690 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.010.700.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư thành Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư,

Tên giao dịch quốc tế: CONSULTING DESIGNING AND INVESTMENT SERVICE JOINT STOCK COMPANY;

Tên viết tắt: INFISCO;

Trụ sở chính: số 9 đường Nguyên Hồng, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

1. Tư vấn, dịch vụ đầu tư và xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, nông lâm nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, y tế, văn hoá giáo dục, thể thao trong và ngoài nước, bao gồm:

Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư; lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát và quản lý quá trình thi công xây lắp; thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán; đánh giá tác động môi trường và các biện pháp xử lý khói, bụi, tiếng ồn; quy hoạch khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hệ thống quản lý và bảo vệ các toà nhà cao tầng, các công trình nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, các trạm lạnh và hệ thống điều hoà không khí; các trạm xử lý và hệ thống nước cấp, nước thải; các công trình điện có cấp điện áp tới 110KV và các nội dung tư vấn đầu tư và xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

Thi công xây lắp, trang trí nội ngoại thất; tổng thầu xây lắp; khảo sát địa hình và địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, nền móng; khoan thăm dò và khoan khai thác nước ngầm; chế tạo và cung cấp thiết bị;

Dịch vụ thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán; khảo sát hiện trạng, kiểm tra, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng; chuyển giao công nghệ, cung cấp chuyên gia tư vấn đầu tư xây dựng.

2. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, khu thể dục thể thao, giải trí; cho thuê văn phòng; kinh doanh bất động sản.

3. Lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi thuỷ điện loại vừa đến 100 MW;

4. Thiết kế kỹ thuật công trình thuỷ điện đến 60 MW;

5. Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình thuỷ điện;

6. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm tra thiết kế cho công trình thuỷ điện.

7. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ Đầu tư có trách nhiệm tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty liên doanh Nguyễn Du cho Công ty Pavia Properties., Ltd - HongKong theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư thành Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228