Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/2001/QĐ-UB về các tổ chức nội bộ trong Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 117/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 19/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ CÁC TỔ CHỨC NỘI BỘ TRONG CÔNG TY VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 45/2001 ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố về việc thành lập Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chính thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội thành lập các tổ chức nội bộ trong công ty như sau:

Các phòng, ban trong công ty:

1, Phòng Tổ chức hành chính và bảo vệ

2, Phòng Tài chính kế toán

3, Phòng Kế hoạch và đầu tư

4, Phòng Kinh doanh và maketing

5, Trung tâm điều hành xe buýt

6, Ban quản lý dự án vận tải và dịch vụ công cộng.

Các Xí nghiệp trực thuộc Công ty:

1, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội

2, Xí nghiệp Xe buýt 10-10

3, Xí nghiệp Xe buýt Thủ đô - Hà Nội

4, Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long – Hà Nội

5, Xí nghiệp Cơ khi ô tô Hà Nội

6, Xí nghiệp Xe khách nam Hà Nội

7, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội

8, Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Hà Nội

9, Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm Hà Nội.

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của các Xí nghiệp trực thuộc Công ty

1- Các Xí nghiệp trực thuộc Công ty có tư cách pháp nhân không đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng. Hoạt động của xí nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Công ty và theo sự uỷ quyền của Giám đốc Công ty.

2- Phân đinh rõ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

3- Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là hoạt động công ích phải được hạch toán riêng và được ngân sách Thành phố trợ giá.

4- Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội được chủ động lập kế hoạch hỗ trợ hàng năm, có ý kiến thống nhất của cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành Thành phố để trình UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời xây dựng phương án hoạt động có hiệu quả, phấn đấu giảm dần mức hỗ trợ của ngân sách Thành phố.

Điều 3:

1)- Quyết định này bổ sung về mặt tổ chức và cơ chế hoạt động cho Quyết định số 45/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội.

2)- Giao Giám đốc Sở Giao thông công chính Thành phố ra Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội đã ghi trên theo quy định hiện hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chính Thành phố, Giám đốc Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Vượng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2001/QĐ-UB về các tổ chức nội bộ trong Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125