Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 112/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 112/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 20/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2004 

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI THÍ ĐIỂM HOẠT CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2004/QĐ-UB NGÀY 14/5/2004 CỦA UBND THÀNH ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 86/2003/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2003-2005;
Căn cứ Quyết định số 71/2004/QĐ-TTg ngày 29/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để tiến hành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty triển khai sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 7/5/2003, Quyết định số 71/2004/TTg ngày 29/4/2004 và thực hiện lộ trình sắp xếp của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể như sau:

1. Chuyển Công ty Vận tải Thủy Hà Nội thành Công ty con là Công ty TNHH một thành viên mà Công ty mẹ giữ 100% vốn Điều lệ.

2. Tiến hành cổ phần hóa để chuyển các Công ty sau đây thành công ty cổ phần trong đó Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn Điều lệ:

- Công ty Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội

- Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội

- Công ty Dịch vụ bến xe Hà Nội

- Công ty Vận tải đường Biển Hà Nội

- Công ty Đóng tàu Hà Nội

- Công ty Xăng dầu – Chất đốt Hà Nội

3. Các Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sau đây thành công ty cổ phần, trong đó công ty mẹ giữ cổ phần chi phối trên 50%:

- Xí nghiệp xe Buýt Thủ đô thành Công ty Cổ phần xe Buýt Thủ đô.

- Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội cổ phần hóa một bộ phận thành Công ty cổ phần xe khách Nam Hà Nội. Phần còn lại đổi tên thành Xí nghiệp Du lịch và Vận tải Hà Nội, hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ.

- Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Hà Nội thành Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Hà Nội.

4. Công ty liên kết (Công ty mẹ giữ dưới 50% vốn Điều lệ):

- Công ty cổ phần Hà Nội Taxi (Cổ phần bộ phận của Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm).

- Công ty cổ phần Taxi CP Hà Nội.

- Công ty Liên doanh TOYOTA Hà Nội.

- Công ty Liên doanh SAKURA HANOI PLAZA.

- Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Giảng Võ.

Điều 2: Vốn Điều lệ của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Vốn Điều lệ tại thời điểm thành lập bao gồm:

- Vốn Nhà nước thực có trên sổ sách kế toán được hạch toán tập trung tại Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội;

- Vốn Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên mà Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội là chủ sở hữu;

- Vốn Nhà nước mà Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nắm giữ ở các Công ty Cổ phần, Công ty Liên doanh và Đầu tư ra nước ngoài;

Và được ghi cụ thể trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Điều 3: Giao Giám đốc Sở Giao thông Công chính phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố bàn giao nguyên trạng toàn bộ các điểm đỗ, điểm dừng, nhà chờ xe buýt để Tổng Công ty Vận tải Hà Nội quản lý, duy trì, khai thác.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Giám đốc các doanh nghiệp (Tại Điều I) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. ỦY BAN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 112/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.090

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64