Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 110/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỐC LÁ AN GIANG VÀ CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN TRỤ VỀ LÀM DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang (thuộc ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) và Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Tân Trụ (thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Long An) về làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận Nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Tân Trụ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công nghiệp,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- UBND các tỉnh : An Giang, Long An,
- TCT Thuốc lá Việt Nam,
- VPCP : BTCN , các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, CN,
- Lưu : ĐMDN (3b),Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2000/QĐ-TTg ngày 20/09/2000 chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Tân Trụ về làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!